Energie v prosinci 2022

Rada se dohodla na pravidlech pro snížení emisí metanu, REPowerEU: Rada a EP dosáhly dohody o oblasti působnosti i financování, Rada schválila pravidla pro usnadnění zavádění OZE

  • Emise metanu mají být na úrovni EU monitorovány a následně sníženy, souhlasí členské státy
  • Rada a EP podpořily plán REPowerEU, který má zajistit snížení závislosti na ruských fosilních palivech
  • Rada podporuje usnadnění zavádění OZE s cílem zajistit tím bezpečnost i udržitelnost energetického systému EU

Krátce…

Rada se dohodla na pravidlech pro snížení emisí metanu

  • Rada souhlasí rámcově s návrhem na monitorování a snížení emisí metanu v odvětví energetiky.
  • Zohledňuje však více různé druhy infrastruktur, jako jsou těžební plošiny na moři, podzemní plynovody nebo distribuční soustavy. 

Rada 19. 12. 2022 přijala obecný postoj ohledně návrhu na monitorování a snížení emisí metanu v odvětví energetiky. Návrh zavádí nové požadavky na opatření v odvětví ropy, plynu a uhlí týkající se měření, vykazování a ověřování emisí metanu podle nejvyšších standardů. V reakci na návrh Komise Rada upravuje ustanovení návrhu a zohledňuje různé druhy infrastruktur, jako jsou těžební plošiny na moři, podzemní plynovody nebo distribuční soustavy. Umožňuje také použití různých zařízení k měření emisí a zavádí flexibilní přístupy s ohledem na konkrétní vnitrostátní nebo geologické podmínky. V odvětví ropy a plynu by měly provozovatelé povinně provádět měření emisí metanu a předkládat o nich výkazy ke kontrole. Měly by také zajistit zjišťování úniků metanu a opravy netěsností včetně zajištění opravy okamžitě po zjištění úniků. Postupy odvětrávání a flérování, při nichž se metan uvolňuje do atmosféry, mají být zakázány. Členské státy mají vypracovat plán zmírňování emisí v souvislosti se sanací, regenerací a likvidací neaktivních a dočasně odstavených vrtů. V odvětví uhlí mají mít členské státy povinnost průběžně měřit a vykazovat emise metanu z provozovaných hlubinných a povrchových dolů. Odvětrávání a flérování v uzavřených a opuštěných dolech má být zakázáno od 1. 1. 2030. Povinné vykazování se má vztahovat také na emise metanu u energie dovážené do EU (více v příspěvku „Komise chce podpořit tranzici z fosilního zemního plynu na vodík“, Energie v prosinci 2021). 

REPowerEU: Rada a EP dosáhly dohody o oblasti působnosti i financování

  • EU chce dosáhnout nezávislosti na fosilních palivech a diverzifikaci dodávek energie.
  • K tomu má pomoci zvýšení využívání OZE, energetické účinnosti a kapacity pro skladování energie.

Zástupci Rady a EP se 14. 12. 2022 dohodli na podobě plánu REPowerEU, jehož cílem je zvýšení odolnosti, bezpečnosti a udržitelnosti energetického systému EU prostřednictvím potřebného snížení závislosti na fosilních palivech a diverzifikace dodávek energie, mimo jiné zvýšením využívání OZE, energetické účinnosti a kapacity pro skladování energie.Členské státy budou moci doplnit do národních plánů členských států EU pro oživení a odolnost v rámci nástroje NextGenerationEU novou kapitolu týkající se plánu REPowerEU s cílem financovat investice a reformy, které pomohou dosáhnout cílů uvedeného plánu. Granty mají být financovány z Inovačního fondu (60 %) a předzásobení povolenek ETS (40 %). Klíč pro přerozdělování bude zohledňovat politiku soudržnosti, závislost členských států na fosilních palivech a růst cen investic. Nad rámec budou moci členské státy požádat o podporu v podobě půjčky, a to i v případě žádostí přesahujících 6,8 % HND, pokud platí příslušné podmínky. Členské státy budou mít možnost dobrovolných převodů z rezervy na vyrovnání se s důsledky brexitu. Členské státy, které nevyčerpaly finanční prostředky z fondů soudržnosti v rámci předchozího VFR (2014–2020), budou mít možnost je využít na podporu MSP a zranitelných domácností, které jsou významně zasaženy zvýšením cen energií (více v příspěvku „EU se chce zbavit závislosti na ruském plynu”, Energie v březnu 2022, v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022).

Rada schválila pravidla pro usnadnění zavádění OZE 

  • Rada schválila dočasný rámec pro urychlení zavádění projektů v rámci OZE.
  • Současně schválila revizi směrnici o OZE v rámci plánu REPowerEU.

Rada 22. 12. 2022 definitivně schválila dočasný rámec pro urychlení zavádění projektů v oblasti energie z OZE. Na zasedání Rady pro energetiku v listopadu 2022 bylo dosaženo dohody ohledně většiny obsahu tohoto nařízení. Nařízení zavádí rychlejší povolovací řízení pro projekty, které mají největší potenciál pro rychlé zavádění energie z obnovitelných zdrojů a mají nejmenší dopad na životní prostředí. Ministři dosáhli konečné politické dohody o nařízení 19. 12. 2022 a doplnili ustanovení o urychleném postupu a zjednodušení zavádění sítí. Rada téhož dne rovněž přijala obecný postoj k revizi směrnice o OZE, která byla navržena v rámci plánu REPower EU, jejímž cílem je uznat energie z OZE za oblast převažujícího veřejného zájmu. Rada potvrdila cíl dosáhnout v roce 2030 alespoň 40% podílu OZE na hrubé konečné spotřebě EU, jak je stanoven v jejím obecném přístupu k revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie, jenž byl přijat v červnu 2022. Komise v rámci plánu REPowerEU navrhla zvýšit cíl alespoň na 45 % v roce 2030. Stávající cíl uvedený ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie z roku 2018 činí 32,5 % v roce 2030. Do 30 měsíců od vstupu směrnice v platnost mají členské státy přijmout plány vymezující vhodné oblasti pro OZE, tj. s nižšími riziky pro životní prostředí. Kompletní plány by pak podléhaly zjednodušenému posouzení dopadů na životní prostředí (více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí”, Energie v listopadu 2022).

V Kyjevě proběhl summit EU–Ukrajina

Na 24. summitu mezi Evropskou unií a Ukrajinou se předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jedná se…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📈 V oblasti obchodu bylo české předsednictví v Radě EU velmi aktivní. Konkrétní úspěchy, kterých Česká republika v průběhu #CZPRES dosáhla, najdete tady ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/03/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-obchodu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.