Základní data o EU

Robert Schuman podepisuje 4. listopadu 1950 Evropskou úmluvu o lidských právech.

 

Robert Schuman při podpisu Evropské úmluvy o lidských právech. Jako francouzský ministr zahraničí představil 9. května 1950 deklaraci, která stála u počátků evropské integrace (foto: Audiovisual Service EU)

 

Základní data k evropské integraci

1950zveřejněna Schumanova deklarace
1951podepsána Pařížská smlouva o založení Evropského sdružení uhlí a oceli. Signatáři byli Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo. Smlouva začala platit od 27. července 1952
1957podpisem Římských smluv vyniklo Evropské hospodářské společenství (EHS)
a Evropské společenství atomové energie (EURATOM)
1965dohoda o sloučení institucí všech tří existujících společenství (začala platit 1. července 1967)
1968dokončení vzniku celní unie
1973ES se poprvé rozšířila o nové členy (Velká Británie, Dánsko a Irsko)
1979první přímé volby do Evropského parlamentu
1981rozšíření ES o Řecko
1985podpis Schengenské dohody
1986rozšíření ES o Španělsko a Portugalsko
1986Jednotný evropský akt
1992podpis Maastrichtské smlouvy (začala platit od 1.11. 1993)
1993vzniká Jednotný vnitřní trh
1993definování Kodaňských kritérií
1995rozšíření EU o Rakousko, Švédsko a Finsko
1997podepsána Amsterodamská smlouva (začala platit 1. května 1999)
2001podepsána Nicejská smlouva (začala platit 1. února 2003)
2002zavedení eura ve 12 členských státech. Počet zemí platích eurem se od té doby zvýšil na devatenáct.
2004rozšíření Evropské unie o 10 nových členských států, včetně České republiky. Kromě Malty a Kypru šlo o postkomunistické země. Faktické ukončení rozdělení Evropy na východní a západní.
2007rozšíření EU o Rumunsko a Bulharsko
2009začala platit Lisabonská smlouva (podepsaná 13. prosince 2007)
2013rozšíření EU o Chorvatsko
2016referendum ve Velké Británii, v kterém občané rozhodli o vystoupení z EU
Autor: Euroskop