Doklady pro cestování v EU

Občanský průkaz

Od vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) je možné kromě cestovního pasu využít pro cestování po EU také občanský průkaz.

Po přechodnou dobu bylo cestování po členských zemích omezeno českým zákonem pouze na občanské průkazy se strojově čitelnou zónou. Zákonem č. 140/2008 Sb., který mimo jiné doplňuje zákon o cestovních dokladech, se toto omezení ruší. Od 25. dubna 2008 je tedy možné k překročení hranice s členským státem Evropské unie jako cestovní doklad použít jakýkoliv platný občanský průkaz. Ostatním členským zemím byly všechny vzory platných občanských průkazů České republiky předány.

Legislativně vychází možnost cestování po členských zemích Unie na identifikační doklad ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (konsolidované znění). Konkrétně se jedná o ustanovení Kapitoly II – článek 4 (Právo na opuštění území) a článek 5 (Právo na vstup). V České republice je tato směrnice implementována do zákona o cestovních dokladech.

Upozornění:
nedoporučuje se cestovat s občanskými průkazy, které mají odstřižený roh a tedy v podstatě jen omezenou platnost před vydáním nového dokladu (například v důsledku sňatku a změny jména). Takovýto průkaz by v zahraničí mohl být pokládán za neplatný.

Cestovní pas

Cestovní pas ČRCestovní pas je samozřejmě platným dokladem pro cestování do zahraničí včetně zemí Evropské unie. Nové typy cestovních pasů neruší platnost dříve vydaných, všechny cestovní pasy jsou platné po dobu v nich vyznačenou.

Cestovní pas a občanský průkaz musí být platný v době opouštění území jiné země. Od vstupu do EU není třeba, aby platnost cestovního dokladu přesahovala např. o tři, šest měsíců apod. dobu pobytu v zahraničí.

Rada Evropské unie uvedla do dovozu specializovaný portál PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) neboli Veřejný rejstřík pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů online, kde lze nalézt přehled dokladů jednotlivých zemí EU.

Členské země Evropské unie kromě České republiky: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Dánsko, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Švédsko, Finsko, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta, Kypr, Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko

Evropský průkaz zdravotního pojištění

Průkazy vydávají zdravotní pojišťovny v jednotlivých členských státech. Jedná se o bezplatnou kartu, s níž vám bude během dočasného pobytu v kterékoliv z 28 zemí EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku poskytnuta nezbytná lékařská péče ve státním lékařském zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu jako lidem pojištěným v dané zemi.

Podmínky se však v jednotlivých členských zemích EU mohou lišit, záleží totiž na nastavení podmínek zdravotnického systému v konkrétním unijním státě.


Důležité – Evropský průkaz zdravotního pojištění:

  • nenahrazuje cestovní pojištění
  • nevztahuje se na zdravotní péči poskytovanou soukromými subjekty ani na takové náklady, jako je zpáteční letenka nebo ztracené/ukradené osobní věci
  • nevztahuje se ani na situace, kdy cestujete do zahraničí výhradně za účelem léčby
  • nezaručuje ošetření zdarma, jelikož systémy zdravotnictví se v jednotlivých zemích liší, a tak ošetření, které je u vás doma zdarma, nemusí být poskytováno bezplatně v ostatních zemíchprůkaz zdravotního pojištění

Přesunete-li své obvyklé bydliště do jiné členské země Unie, měli byste se zde zaregistrovat pomocí formuláře S1. Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) vám k čerpání zdravotní péče v zemi vašeho nového obvyklého bydliště nestačí.

Evropská komise dříve provozovala mobilní aplikaci, kvůli konci roamingových poplatků v EU však provoz mobilní aplikace evropského průkazu zdravotního pojištění ukončuje.

Nově jsou veškeré informace k dispozici na webové stránce Komise v sekci Jak průkaz používat. Zde si uživatel zvolí konkrétní zemi, do které cestuje, a poté se mu zobrazí důležitá telefonní čísla, konkrétní podmínky zdravotního systému daného státu, otázky finanční spoluúčasti při ošetření a další důležité informace, které na cestách po EU můžete využít.

Informace jsou každý rok aktualizovány v 23 jazycích EU.


Další odkazy