Energie v listopadu 2022

Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí, Komise představila parametry mechanismu cenové korekce plynu na burze

  • Komise chce dočasně zkrátit povolovací procesy u vybraných technologií OZE
  • Konkrétní parametry automatické korekce cen plynu na burze představeny

Krátce…

Komise chce urychlit povolování OZE, Rada souhlasí

  • Mají se zkrátit lhůty u solárních zařízení, modernizace zařízení na výrobu energie z OZE a tepelných čerpadel
  • Má jít o mimořádné dočasné opatření s cílem urychlit plán REPowerEU.

Komise 9. 11. 2022 předložila návrh dočasného mimořádného nařízení Rady, které má urychlovat realizaci plánu REPowerEU a ukončení závislosti na ruských fosilních palivech. Jedná se o urychlení zavádení výroby energie z OZE. Návrh reaguje na výzvu Evropské rady z října 2022 ke zkrácení povolovacích postupů a zvýšení tempa zavádění OZE. Nařízení má platit po dobu 1 roku, než členské státy provedou aktuálně projednávanou směrnici o obnovitelných zdrojích energie (více v příspěvku „Komise představila plán REPowerEU“, Energie v květnu 2022 a v příspěvku „Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022) Navrhované nařízení se zaměřuje na konkrétní technologie a typy projektů, u nichž je největší pravděpodobnost jejich rychlého zavedení a nejmenší dopad na životní prostředí, tj. solární zařízení na budovách, modernizace zařízení na výrobu energie z OZE a tepelná čerpadla. Podle návrhu by zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů byla považována za zařízení převažujícího veřejného zájmu. Rada návrh Komise 24. 11. 2022 potvrdila. Délka povolovacího řízení u solárů nemá překročit 3 měsíce, u modernizace zařízení na výrobu energie z OZE max. 6 měsíců a u tepelných čerpadel do výkonu 50 MW 1 měsíc. Nařízení bude platné podle finálního rozhodnutí po dobu 18 měsíců a poté Komise přezkoumá, zda je vhodné jeho platnost prodloužit.

Komise představila parametry mechanismu cenové korekce plynu na burze

  • Komise rozpracovala obecný návrh na mechanismus cenové korekce plynu na burze.
  • Stanovila konkrétní cenu i podmínky pro jeho aplikaci.

Komise 22. 11. 2022 představila detaily předloženého návrhu na implementaci mechanismu cenové korekce plynu na burze, který Komise zveřejnila v říjnu 2022 a téhož měsíce se jimi zabývali i členské státy (více v příspěvku „EU chystá 3. balík opatření proti vysokým cenám energií a podporu digitalizace energetiky, Členské státy navrhují upravit plán REPower EU”, Energie v říjnu 2022). Komise chce zavést dočasný dynamický cenový limit pro virtuální uzel tzv. Title Transfer Facility na hlavní evropské burze a dočasný cenový collar nebo pásmo, jež by zabránily extrémnímu prudkému nárůstu cen na trzích s deriváty v průběhu dne. Mnoho smluv o dodávkách plynu v Evropě je indexováno podle hlavní evropské burzy pro obchodování s plynem TTF, která již přesně neodráží cenu transakcí s LNG v rámci EU. Do března 2023 má být vypracována nová cenová referenční hodnota pro LNG ve spolupráci s agenturou ACER. Extrémně prudký téměř dvoutýdenní nárůst cen, k němuž v srpnu 2022 došlo, dle Komise výrazně poškodil evropské hospodářství a měl vedlejší dopady na ceny elektřiny a zvýšení celkové inflace. Komise navrhuje zabránit opakování takové situace dočasným a konkrétně zaměřeným nástrojem pro automatické zásahy na trzích s plynem v případě extrémního nárůstu cen plynu. Bezpečnostní cenový strop má být nastaven na 275 € pro měsíční deriváty TTF. Mechanismus by byl aktivován automaticky, pokud by byly splněny obě následující podmínky: (1) vypořádací cena derivátu TTF s plněním v následujícím měsíci je po 2 týdny vyšší než 275 € a (2) ceny TTF jsou o 58 € vyšší než referenční cena LNG po dobu 10 po sobě jdoucích obchodních dnů během 2 týdnů. Mechanismus může být aktivován od 1. 1. 2023. Aby se přispělo k předcházení problémům s bezpečností dodávek, je cenový strop omezen pouze na 1 produkt futures (měsíční TTF), takže účastníci trhu mají být stále schopni uspokojovat poptávku a nakupovat plyn na spotovém a mimoburzovním trhu. Aby se zajistilo, že se poptávka po plynu nebude zvyšovat, návrh rovněž vyžaduje, aby členské státy do 2 týdnů od aktivace mechanismu korekce trhu oznámily, jaká opatření přijaly ke snížení spotřeby plynu a elektřiny. Po schválení navrhovaného nařízení Rady chce Komise aktivovat výstrahu pro povinné úspory plynu v rámci opatření přijatých v červenci 2022 (více v příspěvku „Členské státy chtějí snížit spotřebu plynu o 15 %”, Energie v červenci 2022). Mechanismus má být deaktivován buď automaticky nebo na základě rozhodnutí Komise. Rada 24. 11. 2022 projednala i další návrhy Komise předložené v rámci říjnového balíku. Rámcově se dohodla na mimořádných opatřeních týkajících se solidarity či společných nákupů plynu, jejich schválení ovšem ještě bude následovat.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.