Deklarace

Název deklarace

Datum podpisu

Soubor
pdf

Berlínská deklarace (česky)

25.3.2007

68 kB

Deklarace o budoucnosti Evropy
„Laekenská deklarace“ (anglicky)

15.12.2001

60 kB

Charta základních práv občanů EU (česky)

7.12.2000

131 kB

Messinská deklarace (česky)

2.6.1955

88 kB

Schumanova deklarace (česky)

9.5.1950

52 kB

Dokumenty Rady Evropy
a Organizace spojených národů

Datum podpisu

Soubor pdf

Všeobecná deklarace lidských práv (česky)

10.12.1948

122 kB

Evropská sociální charta – revidovaná (česky)

3.5.1996

362 kB

Evropská sociální charta (česky)

18.10.1961

262 kB