Propagandu nelze vymýtit, Evropa ale boj s ní nevzdává


Alžběta Kuchařová, Marie Bydžovská, Euroskop, 10. 5. 2016

Výbor Evropského parlamentu pro zahraniční věci uspořádal na své dubnové schůzi veřejné slyšení ke strategickému sdělení EU, které reaguje na propagandu třetích stran zaměřenou proti EU. Cílem slyšení bylo diskutovat o tom, jak funguje současná mediální propaganda a jak by se měla EU k ní postavit.

Andrew Rettman ze serveru EUobserver vysvětlil, že s jistou formou propagandy, pro kterou se používá termín spin (také spin-doctoring), se setkáváme i v běžných médiích. Subjektivní interpretaci informací s cílem ovlivnit veřejné mínění (tzv. spin) však rozhodně nelze srovnávat se selekcí informací a výroků s cílem šířit nenávist a zastírat trestnou činnost.

Evropské orgány by se podle Rettmana měly zaměřit na vytváření diskurzu, který bude dezinformace propagandy uvádět na pravou míru. Není nutné pro to vytvářet nové nástroje, ty stávající propagandu korigovat dokáží. Dobře využitelná je například infrastruktura pro boj proti šíření dětské pornografie. Naprosto klíčová je koordinace všech snah na úrovni EU.


Rusko připravovalo strategii propagandy 12 let

Ředitel Evropské nadace pro demokracii Jerzy Pomianowski představil studii, jejíž vznik v loňském roce pro nizozemskou vládu koordinovala jeho nadace a která analyzuje fungování ruskojazyčných médií. Podle jejích zjištění je oficiální ruská propaganda výsledkem dobře vypracovaného strategického plánu. Jeho uvedení do praxe bylo postupným procesem, který trval zhruba 12 let.

Evropská nadace pro demokracii

Vznikla v roce 2012 na základě dohody všech členských států EU, Evropského parlamentu a Evropské komise jako soukromá nadace s vlastním statutem a orgány. Myšlenku založit tuto nadaci prosazovalo polské předsednictví Rady EU v roce 2011. Snahu polské vlády, aby vznikla tato nadace, podpořilo podpisem petice několik významných obhájců demokracie, mezi nimi Václav Havel. V letech 2013-5 nadace disponovala rozpočtem 6 milionů eur.

Ruská propaganda se podle studie soustředí na posilování nostalgických nálad a pocitu, že Rusko je obětí Západu. Studie také ukázala, že se Kreml stále více zaměřuje na neruské publikum (např. prostřednictvím televizního kanálu Russia Today) a využívá think-tanků, lobbistů a PR firem.

EU by se měla zaměřit na podporu nezávislých médií a nabízet podporu nezávislým odborníkům, kteří znají své publikum a rozumí mu, zdůraznil Pomianowski. Měla by také zvyšovat povědomí společnosti o širokém záběru ruské dezinformační kampaně.


Rozdíly mezi propagandou Ruska a Islámského státu

Vedle Ruska vytváří propagandu také Islámský stát. V obou případech se jedná o centralizované úsilí, které se soustředí kolem kultu několika málo osob a používá podobnou metodiku k šíření odlišné ideologie. Propaganda Islámského státu se stále mění, a tak nepředstavuje pro Západ systematický problém jako ruská propaganda, která usiluje o dlouhodobé změny ve společnosti.

Odborník na problém radikalizace a boj proti terorismu Mubin Shaikh, který zpracovával expertízy např. pro americký Senát či NATO, přiblížil vlastní metodu pro proces deradikalizace mladých lidí. Sám procesem radikalizace a následné deradikalizace prošel.


Boj s propagandou je nekonečný

Shaikh sledoval diskuze mladých lidí na sociálních sítích o tom, jak cestovali do Sýrie a zapojili se do tamních bojů. Klíčem jeho strategie je používání jazyka, kterému mladí rozumějí. Stejně jako Islámský stát citoval z Koránu a snažil se tak vyvracet lži založené na účelovém vytržení súr z kontextu.

V boji proti propagandě mají podle Shaikha hrát hlavní roli vlády, ale zapojit se musí také nevládní organizace a soukromý sektor, který je ochoten investovat, ale neví, do jakých projektů. Evropský parlament by podle něj mohl oslovit muslimské a mezikonfesijní organizace, aby daly najevo, že různé církve spolu mohou koexistovat a spolupracovat. Zdůraznil, že propagandu nelze vymýtit a boj s ní je bojem nekonečným. Proto je třeba důsledně hájit naše hodnoty.

Další aktivity proti dezinformacím

Nutnost boje proti propagandě zdůraznila již Evropská rada konaná v březnu 2015. Přípravou strategie, jak reagovat na probíhající dezinformační kampaň Ruska pověřila vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicu Mogheriniovou.

Jako jeden z příspěvků pro posílení kapacit EU byl v rámci Evropské služby pro vnější činnost (ESVA) vytvořen East StratCom Team. Členem týmu je i český rusista a novinář Jakub Kalenský. Hlavním výstupem skupiny jsou týdenní „Disinformation Review“. Jedná se o kompilaci sesbíraných zpráv, která mapuje a odhaluje cílené dezinformace.

Mezi cíle East StratCom Team patří vytvoření celoevropské platformy, která bude upozorňovat na množství dezinformací, které se z Ruska šíří, a zlepšování mediálního prostředí v zemích Východního partnerství.

Letos v lednu byl zahájen projekt nizozemské nevládní organizace Free Press Unlimited (FPU) „Russian Language News Exchange“, který si klade za cíl vytvořit sítě partnerských (již existujících) médií podporující vytváření a sdílení zpráv. Již je do něj zapojeno 7 předních nezávislých médií ze zemí Východního partnerství a Ruska a je pravděpodobné, že jej podpoří Evropská komise. Sídlo platformy bude v Praze.

Autor: Alžběta Kuchařová, Marie Bydžovská

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Zapojení mladých lidí do tvorby politik a reflexe Konference o budoucnosti Evropy 🙋‍♀️🇪🇺 To jsou témata, na která se zaměří český virtuální side-event v rámci Politického fóra na vysoké úrovni v NY. Událost můžete sledovat online od 13:30 SEČ (7:30 EST) ➡️ https://facebook.com/events/s/youth-as-the-driving-force-for/3234552053477536/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.