HISTORIE

Solidarita napříč hranicemi

Solidarita napříč hranicemi Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968 Tomáš Vilímek Nakladatel Vyšehrad 2010 Tomáš Vilímek seznamuje v publikaci nazvané Solidarita napříč hranicemi se základními rysy vývoje východoněmecké…

TŘETÍ VLNA

TŘETÍ VLNA Demokratizace na sklonku dvacátého století Samuel P. Huntington Nakladatel CDK 2008 Samuel Phillips Huntington, vlivný americký autor, nabízí ve své knize Třetí vlna komplexní analýzu politických transformačních procesů,…

České země a moderní dějiny Evropy

České země a moderní dějiny Evropy Studie k dějinám 19. a 20. století Petr Prokš Nakladatel Historický ústav AV ČR 2010 Kniha České země a moderní dějiny Evropy Petra Prokše…

LE MYTHE JEAN MONNET

LE MYTHE JEAN MONNET Contribution à une sociologie historique de la construction européenne Marc Joly Nakladatel CNRS Editions 2007 Nahlížení na historický vývoj evropských společenství a roli Spojených států v…

Opozice 68

Opozice 68 Sociální demokracie, KAN a K 231 Jiří Hoppe Nakladatel Prostor 2009 Jiří Hoppe se ve své práci o pražském jaru 1968 zaměřil na tři významné společensko-politické aktivity občanů,…

Zrození moderní ženy

Zrození moderní ženy Evropa 1789-1918 Lynn Abramsová Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury 2005 Knihu Lynn Abramsové „Zrození moderní ženy“ oceňovala většina zahraničních i českých recenzentů jako jednu „z…

Komunistické právo v Československu

Komunistické právo v Československu kapitoly z dějin bezpráví Vojtěch Šimíček, Michal Bobek a Pavel Molek (eds.) Nakladatel Mezinárodní politologický ústav MU 2009 Spočíval problém komunistického práva jen v jeho aplikaci…

Dějiny moderního Německa

Dějiny moderního Německa Od roku 1918 po současnost Mary Fulbrook Nakladatel Grada 2009 Českému čtenáři se dostává do rukou neuvěřitelně úspěšná kniha, která podává německé moderní dějiny čtivým a napínavým…

Obnovení světového řádu

Obnovení světového řádu Metternich, Castlereagh a potíže s mírem v letech 1812-1822 Henry Kissinger Nakladatel Prostor 2009 Ve své první práci o dějinách mezinárodní politiky z roku 1957 se Kissinger…

Porozumět dvacátému století

Porozumět dvacátému století Dan Diner Nakladatel CDK 2010 Kniha německého historika Dana Dinera nazvaná Porozumět dvacátému století podává univerzální výklad dějinných událostí, které se odehrály v „krátkém“, ale na změny…