Cestování s dětmi

Děti mohou cestovat:

  • zapsaní v cestovním pase rodiče (pouze do 26.6.2012)
  • necestují-li s rodiči, musí mít svůj vlastní cestovní pas či elektronický občanský průkaz

Do září 2006 bylo možné do cestovních pasů rodičů zapsat děti do 15 let. Od září 2006 do konce února 2008 se záznamy dětí neprováděly. S ohledem na komplikace tímto způsobené byla přijata změna zákona o cestovních dokladech a od března 2008 bylo opět možné, aby si rodiče nechali děti do pasů zapsat. Věková hranice pro zápis dítěte byla snížena na 10 let. Možnost zapsat své dítě do CP byl 30.6.2011 opět ukončena.

Novela zákona o cestovních dokladech, která ruší zapisování dětí, vychází z nařízení Evropské unie (konsolidované znění), a to je závazné pro všechny státy EU. Cestovní doklady se tedy budou vydávat podle zásadyjedna osoba – jeden cestovní pas„.

V současně době je možné cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů pouze do 26. června 2012, poté budou děti moci cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním pasem.

Dítě může do států EU v rámci schengenského prostoru též cestovat na vlastní elektronický občanský průkaz, o který si mohou rodiče dítěte zažádat od 1. ledna 2012.

Nedoporučuje se zapisovat děti do občanského průkazu rodičů pro účely cestování, jelikož místo data narození a pohlaví dítěte je zde uvedeno pouze rodné číslo. Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitrostátní identifikační údaj, může být nesrozumitelný pro cizí orgány.

Právní řád České republiky neumožňuje cestování dětí na hromadné soupisky či seznamy. Při školních zájezdech či zahraničních výletech v rámci zájmových aktivit, kdy děti cestují bez doprovodu rodičů, musí mít každé dítě svůj vlastní cestovní pas.

Další odkazy