ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2014

07.05.2014 Euroskop EU bojuje proti nehlášené práci, Nadnárodní společnosti získají možnost dočasného převedení kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí do dceřiných společností v EU, EP podpořil spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti…

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2014

05.04.2014 Euroskop Schválí EP v novém složení modernizaci trojstranné sociální vrcholné schůzky?, EU usiluje o prosazení nároku na penze pro mobilní pracovníky Schválí EP v novém složení modernizaci trojstranné sociální…

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2014

05.04.2014 Euroskop Schválí EP v novém složení modernizaci trojstranné sociální vrcholné schůzky?, EU usiluje o prosazení nároku na penze pro mobilní pracovníky Schválí EP v novém složení modernizaci trojstranné sociální…

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2014

08.03.2014 Euroskop Došlo k dohodě o vysílaní pracovníků Došlo k dohodě o vysílaní pracovníků Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování…

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2014

08.03.2014 Euroskop Došlo k dohodě o vysílaní pracovníků Došlo k dohodě o vysílaní pracovníků Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování…

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2013

14.01.2014 Euroskop Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, potvrdil Coreper Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, potvrdil Coreper Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2013

14.01.2014 Euroskop Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, potvrdil Coreper Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, potvrdil Coreper Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2013

06.12.2013 Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, zní z EP i Rady, EP podpořil 40% kvótu na zastoupení žen v řídících orgánech firem Uplatňování práv pracovníků na…

Zaměstnanost a sociální věci v listopadu 2013

06.12.2013 Uplatňování práv pracovníků na volný pohyb se musí zlepšit, zní z EP i Rady, EP podpořil 40% kvótu na zastoupení žen v řídících orgánech firem Uplatňování práv pracovníků na…

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2013

05.11.2013 Euroskop FEMM a JURI podporují 40% kvótu na zastoupení žen v řídících orgánech firem, Zástupci Rady a EP se shodli na pravidlech imigrace sezónních pracovníků ze třetích zemí FEMM…