ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2015

09.04.2015 Euroskop Integrované hlavní směry by se měly změnit Komise představila návrhy úprav hlavních priorit politiky zaměstnanosti Integrované hlavní směry by se měly změnit Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech…

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2015

05.03.2015 Euroskop Komise poskytne 1 mld. € na podporu zaměstnanosti mladých, ČR má jednu z nejnižších minimálních mezd v Evropě, Komise pokračuje v boji proti chudobě Komise chce uvolnit finanční…

10.01.2015 Euroskop Síť EURES by měla být díky novým pravidlům účinnější Síť EURES by měla být díky novým pravidlům účinnější Návrh nařízení Evropského parlamentu a rady o Evropské síti služeb…

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2014

09.11.2014 Euroskop EU bojuje proti nezaměstnanosti mladých, Rada se dohodla na platformě proti nehlášené práci EU bojuje proti nezaměstnanosti mladých Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk…

Zaměstnanost a sociální věci v září 2014

08.10.2014 Euroskop Pracovní mobilita jako řešení demografických změn, Síť veřejných služeb zaměstnanosti byla spuštěna, Rada schválila nová transparentní pravidla v oblasti sociální odpovědnosti Pracovní mobilita jako řešení demografických změn Komise…

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2014

07.07.2014 Euroskop Komise představila nový strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, Nový evropský pas dovedností by měl usnadnit nábor pracovních sil v pohostinství Komise…

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2014

07.07.2014 Euroskop Komise představila nový strategický rámec pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020, Nový evropský pas dovedností by měl usnadnit nábor pracovních sil v pohostinství Komise…

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2014

05.06.2014 Euroskop Vysílání pracovníků schválila Rada Vysílání pracovníků schválila Rada Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (KOM (2012)131) Rada…

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2014

05.06.2014 Euroskop Vysílání pracovníků schválila Rada Vysílání pracovníků schválila Rada Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (KOM (2012)131) Rada…

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2014

07.05.2014 Euroskop EU bojuje proti nehlášené práci, Nadnárodní společnosti získají možnost dočasného převedení kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí do dceřiných společností v EU, EP podpořil spolupráci mezi veřejnými službami zaměstnanosti…