VNITŘNÍ TRH

Vnitřní trh v březnu 2022

Rada a Komise vydaly pokyny k řízení fiskální politiky pro rok 2023, Komise předložila návrh úpravy nařízení s cílem zvýšit účinnost CMU v EU, Rada i EP se vyjádřily k pravidlům pro udržitelné baterie, teď budou vyjednávat

Vnitřní trh v prosinci 2021

EU finančně podpořila v roce 2020 během koronavirové krize MSP částkou 29 mld. €, Komise vyzývá 18 členských států, aby posílily jednotný trh EU pro regulovaná povolání

Vnitřní trh v listopadu 2021

10.12.2021 Komise přijala nová opatření na podporu CMU Komise chce ještě více podpořit dostupnost kapitálu pro podniky EU Komise přijala nová opatření na podporu CMU Komise přijala balík opatření, která…

Vnitřní trh v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Komise navrhuje přezkum bankovních pravidel EU, Komise vydala 1. zelený dluhopis k financování udržitelného oživení, ERI ohlásila novou vlnu vítězných startupů Komise chce dokončit pravidla pro posílení bank…

Vnitřní trh v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise přijala přezkum pravidel v oblasti pojišťovnictví, Komise připravuje emisi zelených dluhopisů Next Generation EU v hodnotě 250 mld. €, Komise představila nový Bauhas Komise navrhuje nová pravidla…

Vnitřní trh v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop Komise chce reformovat podnikatelské služby, Rada potvrdila osvobození od DPH v daných oblastech, Rozhodnutí Rady přispívá k realizaci Evropského výzkumného prostoru, Komise spustila nové průmyslové aliance Podnikatelské služby…

Vnitřní trh v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU navrhuje mnohostrannou obchodní reakci na pandemii, Rada schválila změny v postoupení pohledávek, Komise navazuje nová partnerství k plnění svých cílů, EU chce společně s WTO reagovat na…

Vnitřní trh v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Komise představila aktualizaci nové průmyslové strategie 2020, Rada přijala závěry týkající se cestovního ruchu Průmyslová strategie má být kvůli koronaviru upravena Rada se zabývala problematikou cestovního ruchu Komise…

Vnitřní trh v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise navrhla osvobodit od DPH po dobu krize vybrané zboží, Rada přijala postoj k programu pro jednotný trh, Rada a EP přijaly mechanismus pro spravedlivou transformaci, Komise schválila…