SPRAVEDLNOST, SVOBODA A BEZPEČNOST

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2010

05.08.2010 Euroskop Komise otevřela veřejnou konzultaci na téma ochrany práv obětí zločinu a násilí, Komise předložila návrh směrnice o právu na informace v trestním řízení, Komise zveřejnila sdělení týkající se…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2010

02.07.2010 Euroskop Rada schválila posílenou spolupráci v oblasti rozvodového práva s přeshraničním prvkem Rada schválila posílenou spolupráci v oblasti rozvodového práva s přeshraničním prvkem Návrh nařízení Rady (EU), kterým se…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2010

04.06.2010 Euroskop Komise zveřejnila akční plán pro ochranu nezletilých migrantů přicházejících do EU bez doprovodu, Komise navrhuje bezvízové cestování do EU pro občany Albánie a Bosny a Hercegoviny Komise zveřejnila…

Balík návrhů proti těžké kriminalitě a terorismu

20.09.2009 Euroskop Komise zveřejnila dne 10. září 2009 dva legislativní návrhy bojující proti těžké kriminalitě a terorismu. Trestním orgánům má být do budoucna ulehčen přístup k otiskům prstů hledaných osob.…

Revize nařízení Brusel I

07.07.2009 Euroskop Komise 21. dubna 2009 zveřejnila zelenou knihu o posouzení nařízení č. 2001/44 o výkonu a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známého v odborných kruzích také…

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

29.05.2009 Euroskop Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický vývoj. Ten…