REGIONÁLNÍ POLITIKA

Regionální politika v září 2011

07.10.2011 Euroskop EP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondů EP: Státy musí zvýšit absorpční kapacitu strukturálních fondů Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 o využívání prostředků ze…

Regionální politika v červenci 2011

02.08.2011 Euroskop Poslanci podpořili novou politiku soudržnosti po roce 2013 Poslanci podpořili novou politiku soudržnosti po roce 2013 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise…

Regionální politika v červnu 2011

04.07.2011 Euroskop EP chce efektivní a pružnou kohezní politiku EP chce efektivní a pružnou kohezní politiku Zpráva o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky soudržnosti po roce…

Regionální politika v květnu 2011

03.06.2011 Euroskop REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU REGI přijal zprávu o budoucnosti regionální politiky EU Návrh zprávy o páté zprávě Komise o soudržnosti a o strategii politiky…

Regionální politika v únoru 2011

05.03.2011 Euroskop Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnosti Rada nepřijala společnou pozici k politice soudržnosti Council conclusions on the Fifth Report on economic, social and territorial cohesion, 21 February…

Regionální politika v listopadu 2010

07.12.2010 Euroskop Komise zveřejnila sdělení o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 Komise zveřejnila sdělení o budoucnosti kohezní politiky po roce 2013 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a…

Regionální politika v říjnu 2010

04.11.2010 Euroskop EP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilní EP: Evropská politika soudržnosti musí být flexibilní Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o regionální politice a politice soudržnosti…

SPECIÁL: Regionální politika v letech 2004–2009

12.06.2009 Euroskop Regionální politika EU je díky svému rozpočtu nejnákladněji financovanou společnou politikou Společenství a jako takové jí patří značná pozornost. Jelikož po roce 2004 dobíhalo programovací období 2000-2006, klíčové…