DOPRAVA

Doprava v červenci 2020

10.08.2020 Euroskop EP schválil reformu odvětví silniční dopravy Revize v dopravě byla přijata Krátce… EP schválil reformu odvětví silniční dopravy Nová pravidla mají zajistit lepší pracovní podmínky řidičů; jasná pravidla…

Doprava v červnu 2020

10.07.2020 Euroskop Komise hodnotila bezpečnost silničního provozu, Členské státy schválily zjednodušení realizace TEN-T, Komise podepsala s Japonskem dohodu týkající se letectví, EU podepsala s Koreou dohodu o letecké dopravě Komise…

Doprava v květnu 2020

10.06.2020 Euroskop EP schválil nové štítky pro pneumatiky, Rada přijala dočasnou flexibilitu pro licence a přístavní služby, Rada přijala podpůrná opatření pro leteckou a železniční dopravu Poslanci potvrdili nový systém…

Doprava v dubnu 2020

09.05.2020 Euroskop Rada přijala nová pravidla týkající nákladní dopravy, Komise představila pokyny pro repatriaci cestujících na výletních lodích a ochranu posádek, Poslanci požadují podporu pro cestovní ruch Členské státy schválily…

Doprava v březnu 2020

10.04.2020 Euroskop Rok 2021 bude rokem železnic, Kvůli pandemii COVID-19 existují v EU omezení překračovat hranice, Komise vydala pokyny ohledně práv cestujících v EU, Komise zveřejnila praktická doporučení pro zajištění…

Doprava v únoru 2020

06.03.2020 Euroskop Rada přijala nová pravidla označování pneumatik Spotřebitelé mají mít více informací o pneumatikách Krátce… Rada přijala nová pravidla označování pneumatik Nová označení mají přinést prospěch spotřebitelům v celé…

Doprava v lednu 2020

10.02.2020 Euroskop Cestující v EU nejsou dostatečně informováni o svých právech, Výbor TRAN přijal balík mobility EU zveřejnila výsledky průzkumu Eurobarometru o právech cestujících v EU Poslanci přijali akty týkající…

Doprava v prosinci 2019

10.01.2020 Euroskop Coreper potvrdil předběžnou dohodu o balíku opatření v oblasti mobility, Rada se dohodla na postoji k upraveným pravidlům v železniční přepravě, Rada se dohodla na svém postoji k…

Doprava v listopadu 2019

10.12.2019 Euroskop EU chce snížit počet úmrtí a vážných zranění na silnicích, Nové označování pneumatik bylo schváleno Povinné bezpečnosti prvky v nových automobilech Pneumatiky by měly mít nové označení, které…

Doprava v říjnu 2019

08.11.2019 Euroskop EU chce zajistit bezpečnější silnice i mimo TEN-T Stávající pravidla týkající se bezpečnosti silnic mají být rozšířena Krátce… EU chce zajistit bezpečnější silnice i mimo TEN-T EU chce…