Monitoring legislativy EU

Spotřebitelé v dubnu 2019

10.05.2019 Euroskop EP a Rada se dohodly na nové politice pro spotřebitele, Hračky a auta patří k nejvíce nebezpečným výrobkům, Facebook upravil své smluvní podmínky kvůli tlaku Komise, Poslanci schválili…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2019

10.05.2019 Euroskop Komise představila novou strategii pro boj proti podvodům, Komise zahájila diskusi o posílení právního státu, Rada schválila pravidla pro výměnu informací z rejstříků trestů, Bezvízový styk po brexitu…

Vnější obchodní vztahy v dubnu 2019

10.05.2019 Euroskop Zástupci EU a Číny se sešli na 21. summitu, Rada souhlasila se zahájením obchodních jednání s USA, Na summitu EU-Japonsko padl závazek k dalšímu rozvoji strategického partnerství Summit…

Vnitřní trh v dubnu 2019

10.05.2019 Posun v CMU potvrdil i EP, Komise přijala závazky společnosti Mastercard a Visa ohledně snížení meziregionálních mezibankovních poplatků EP schválil několik aktů týkajících se CMU Mastercard a Visa sníží…

Výchova, vzdělání a mládež v dubnu 2019

10.05.2019 Euroskop Budoucí výzkumný program EU nabírá konkrétní obrysy Stávající program Horizont 2020 by měl nahradit Horizont Evropa Krátce… Budoucí výzkumný program EU nabírá konkrétní obrysy Program stanoví operační cíle…

Zemědělství a rybolov v dubnu 2019

10.05.2019 Účetní dvůr ocenil potravinovou pomoc EU a navrhl zlepšení pro oblast sociálního začleňování, EIB a Komise se dohodly na větší podpoře mladých zemědělců Účetní dvůr EU kvituje potravinovou pomoc…

Doprava v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Větší propojení výběru mýtného napříč EU, chce Rada, Program CEF bude pokračovat i po roce 2020, Nově unijní pravidla pro pneumatiky i pro těžká vozidla, schválila Rada, Rada…

Institucionální záležitosti v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop EU i dále řeší fungování programu Erasmus+ po brexitu, EU se nadále připravuje na různé scénáře odchodu VB z EU, Brexit se odkládá, termín je nejasný Erasmus+ po…

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Komise hodnotí pokles nelegálních migrantů do EU, Rada a EP se dohodly na budoucí podobě programu Spravedlnost, Rada přijala nová pravidla pro posílení podpory v případě katastrof, Rada…

Veřejné zdraví v březnu 2019

10.04.2019 Euroskop Léčivé přípravky dle Komise negativně ovlivňují životní prostředí Léky mají negativní vliv na životní prostředí Léčivé přípravky dle Komise negativně ovlivňují životní prostředí Největším zdrojem průniku léčivých přípravků…