VYJEDNANÉ KAPITOLY

Kapitola 8: Rybolov

23.05.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 8: Rybolov Daná kapitola má pro ČR ve vztahu k Evropské unii spíše okrajový…

Kapitola 9: Doprava

22.05.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 9: Doprava Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii se v oblasti kapitoly…

Kapitola 10: Daně

20.05.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 10: Daně Hlavní zásady daňové problematiky na úrovni Evropských společenství jsou stanoveny ve…

Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie

19.05.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 11: Hospodářská a měnová unie Od počátku 90. let v byla v rámci…

Kapitola 12: Statistika

18.05.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 12: Statistika Pro oblast statistiky přijala Evropská společenství okolo 300 právních norem, které upravují…

Kapitola 13: Sociální politika a zaměstnanost

12.05.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 13: Sociální politika a zaměstnanost Jedním ze základních rysů Evropy ve srovnání s…

Kapitola 14: Energetika

07.05.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 14: Energetika Pozitivními důsledky vstupu ČR do EU bude v oblasti energetiky především zajištění…

Kapitola 15: Prùmyslová politika

05.05.2008Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 15: Průmyslová politika Cílem České republiky v této oblasti je posílení konkurenceschopnosti domácího průmyslu…

Kapitola 16: Malé a střední podniky

01.05.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 16: Malé a střední podniky Přestože řada malých a středních podniků je již…

Kapitola 17: Věda a výzkum

30.04.2008 Podmínky přistoupení České republiky k EU uzavřené na kodaňském summitu EU v prosinci roku 2002, Kapitola 17: Věda a výzkum ČR je v této oblasti zapojena do spolupráce s…