Češi v institucích EU

V institucích Evropské unie působí řada Čechů. Někteří z nich zastávají i důležité vedoucí funkce.

Evropská komise

Jan Pánek, ředitel direktorátu D v Generálním ředitelství Evropské komise pro energetiku

Tento post je z hlediska tvorby unijní politiky i zájmů ČR považován za významně strategický. Jan Pánek má ve své funkci na starost důležité agendy jaderné energetiky, bezpečnosti a projektu ITER. Generální ředitelství pro energetiku není pro Jana Pánka cizí, v minulosti v něm působil již deset let (nastoupil v říjnu 2005) v pozici vedoucího oddělení. Před nástupem do funkce ředitele direktorátu D pracoval na Generálním ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele (DG JUST), kde od roku 2019 byl vedoucím Oddělení pro spotřebitelskou politiku.

Irena Moozová, ředitelka pro rovné příležitosti a občanství EU, Generální ředitelství spravedlnost a spotřebitele (DG JUST)

Irena Moozová pracuje v Evropské komisi od roku 2006. V současné době je ředitelkou zodpovědnou za politiky EU v oblasti rovnosti a občanství EU. Před tím pracovala do roku 2010 jako vedoucí Zastoupení Evropské komise v Praze a poté do dubna 2017 koordinovala práci všech Zastoupení EK v Evropě. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvovala roční postgraduální kurs na Diplomatické akademii v Madridu. Od roku 1991 pracovala na Ministerstvu zahraničních věcí v různých manažerských funkcích, mj. jako ředitelka odboru vnitřní administrativy, zástupkyně ředitele odboru lidských práv či jako koordinátorka v týmu pro přípravu summitu NATO (2002).

Dana Kovaříková, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR v Praze

Kariéra Dany Kovaříkové v Evropské komisi začala v roce 2002 na Generálním ředitelství pro tisk a komunikaci. Až do nástupu na pražské Zastoupení pracovala v Bruselu pro Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (2012–2013). Před nástupem na pozici vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice působila na Zastoupení od roku 2013 jako vedoucí politického oddělení. Vystudovala ekonomii a mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Následně vystudovala v belgické Lovani na Katholieke Universiteit obor sociologie sociální změny. Je rovněž absolventkou francouzské Université Rennes 1, na níž získala Diplome franco-tcheque d´administration publique. Vedoucí Zastoupení je od 1. února 2018.

Petr Mooz, Generální ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

V období 2011-2018 byl vedoucím odboru Informací a komunikace na Generálním ředitelství pro rozpočet, kde nyní působí jako seniorní expert. V letech 2005-2010 pracoval v různých manažerských funkcích ve společnosti BSC Praha. Působil 12 let v řadách české diplomacie, mj. jako ředitel Odboru bezpečnostní politiky nebo jako zástupce velvyslance ČR v Rakousku. Pracoval také v mezinárodním Sekretariátu Konference pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (KBSE, nyní OBSE).

Tomáš Kučírek, vedoucí oddělení B3 na Generálním ředitelství pro rozpočet (DG BUDGET)

Vystudoval VŠE v Praze, pracoval v celní správě jako náměstek generálního ředitele. Později působil na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2005 působí v Evropské Komisi jako vedoucí 3 různých oddělení v generálním ředitelství pro cla daně. Od roku 2017 pracuje jako vedoucí oddělení B3 (Tradiční vlastní zdroje) na GŘ pro rozpočet.


David Ringrose
, vedoucí odboru mezinárodních záležitostí v Generálním ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CNECT)

Ve své funkci vedoucího odboru mezinárodních záležitostí koordinuje strategické a regulační dialogy generálního ředitelství s partnerskými zeměmi a regiony po celém světě s cílem podpory systematické integrace digitálních politik a nástrojů do vnějších vztahů EU (od rozvojové spolupráce po rozšíření a od obchodu až po politiku sousedství). V rámci předchozí pracovní pozice byl odpovědný za komunikační strategii digitální agendy a spuštění Jednotného digitálního trhu a předtím na Generálním ředitelství pro zahraniční vztahy (RELEX) odpovídal za zajišťování komunikace Evropské komise v zahraničí. Kariéru zahájil v Evropské komisi dočasným přidělením ze státní správy Spojeného království a následně pracoval v řadě pracovních pozic zabývajících se bývalým Sovětským svazem. Také pracoval na pátém rozšíření EU v letech 1997 až 2003, a to jak v Praze, tak v Bruselu, kdy koordinoval komunikační strategii EU v kandidátských zemích. Vystudoval univerzitu v Kentu v Canterbury a Collège d‘Europe v Bruggách a je držitelem Certifikátů Études Politiques z Institut d’Etudes Politiques v Paříži. Má české a britské občanství.


Aleš Musil
, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG COMP)

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a postgraduálního studia na College of Europe v Brugách (1994). Pracovní zkušenosti má z veřejné správy a soukromého sektoru. Působil jako poradce pro evropskou integraci u ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého (1995 až 1996). V soukromé sféře pracoval v právní kanceláři Linklaters, jako ředitel pražského zastoupení francouzské banky BNP Paribas a jako právník společnosti Microsoft. Nyní pracuje jako poradce ředitele odboru A (Politika a Strategie).


Libor Král
, Generální ředitelství Eurostat – Evropský statistický úřad (DG ESTAT)

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v soukromém sektoru v oblasti informačních technologií, naposledy v Českém softwarovém centru skandinávské společnosti TietoEnator jako manažer pro kvalitu. V Evropské komisi pracoval od roku 2007 do roku 2014 jako vedoucí oddělení v generálním ředitelství Komunikace, sítě a technologie. V současnosti působí jako senior expert v Evropském statistickém úřadu.

Kabinety evropských komisařů

Daniel Braun, zástupce ředitelky kabinetu komisařky Věry Jourové

Věnuje se především základním právům. Dříve působil jako první náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za oblast strukturálních fondů EU. Vedl tým, který připravoval strategii pro evropské fondy v programovém období 2014-2020 v České republice a současně byl šéfem českého vyjednávacího týmu s Evropskou komisí. Daniel Braun je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze a Středoevropské univerzity v Budapešti. 

Eduard Hulicius, člen kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolvent University Karlovy a CERIS-Bruxelles v letech 2003-14 pracoval v Evropském parlamentu v sekretariátu Evropské lidové strany a jako asistent poslankyně Evropského parlamentu Zuzany Roithové. Sám kandidoval za KDU-ČSL do EP v roce 2014 a je prvním náhradníkem na místo europoslance za tuto stranu. V listopadu 2014 se stal členem kabinetu nové české komisařky.


Monika Ladmanová
, poradkyně kabinetu komisařky Věry Jourové

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Columbia University v New Yorku. V letech 1997 – 2008 působila v neziskovém sektoru a prosazovala témata v oblastech práva veřejného zájmu, ochrany lidských práv, rozvoje filantropie a otázky odpovědnosti při správě státu. Významně se zaměřila také na oblast rovných příležitostí pro ženy a muže. Založila a stála v čele správních orgánů několika neziskových subjektů, které nadále působí v oblasti lidských práv, včetně mezinárodní sítě organizací zabývajících se rovnými příležitostmi pro ženy a muže v post-komunistických zemích. Pracovala také jako manažerka korporátních programů IBM ČR a iniciovala vznik první pracovní skupiny soukromých firem zaměřené na podporu diversity a rovných příležitostí. Působila na pozici ředitelky neziskové organizace Otevřená společnost, zasazující se o boj s korupcí a reformy v oblastech sociální politiky.

Lukáš Víšek, člen kabinetu výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse

V rámci Zelené dohody pro Evropu má na starosti trvale udržitelné zemědělství, rozvoj venkova, bezpečnost potravin a zdraví. Do Bruselu přišel s první vlnou Čechů, v EK pracuje od r. 2001. Vystřídal několik pozic, především na DG AGRI, DG NEAR a na Generálním sekretariátu Komise. V roce 2009 pracoval na Stálém zastoupení ČR při EU během českého předsednictví v Radě EU.

Monika Maglione, členka kabinetu komisařky pro vnitřní věci Ylvy Johanssonové

V kabinetu komisařky pro vnitřní věci se věnuje otázkám vnitřní bezpečnosti, fungování agnetury Europol, kyberbezpečnosti, nebo protiteroristické politice.Rada Evropské unie

Petr Hrdlička, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Po studiu na VŠE v Praze pracoval několik let v zahraničním obchodě. Poté působil v československé a později české diplomacii, např. v Praze, v Londýně a v Jakartě. Po založení vlastní konzultantské společnosti pracoval pro klienty v České republice, Británii, Rakousku a v Kanadě. Od roku 2005 vede oddělení konferencí na generálním sekretariátu Rady EU a je přímo zodpovědný za organizační zajištění veškerých jednání Rady včetně unijních summitů, a to v Bruselu i v jednotlivých členských zemích Evropské unie.

David Zelinger, Generální sekretariát Rady Evropské unie

Vede německé jazykové oddělení, které rovněž zajišťuje překlady pro Evropskou radu a zčásti pro Evropskou službu pro vnější činnost. V letech 2007-13 vedl české jazykové oddělení. Do Rady EU přešel z Evropského parlamentu, kde byl dva roky tiskovým atašé pro česká média. Předtím pracoval ve Vídni, Londýně a Bruselu jako novinář se zaměřením na mezinárodní politiku, mj. u BBC a ORF, kde pět let zastupoval šéfredaktora online-zpravodajství. Po studiu moderní filologie v Praze, Vídni a Amsterdamu zprvu učil jazyky a literaturu.

Petra Černá, ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

Zastává funkci vedoucí dvou týmů pro zaměstnanost/sociální politiku a zdraví spadajících pod ředitelství Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO). Studovala na FF UK v Praze a na univerzitách v Kostnici a Heidelbergu. Před příchodem do Rady EU v roce 2005 pracovala na Ministerstvu zemědělství ČR v předvstupním projektu twinning pro rozvoj venkova. Absolvovala sedmiměsíční studia v rámci programu Mezinárodní organizace Frankofonie na Vysoké škole administrativy ve Štrasburku a v Paříži (ENA) a na Institutu mezinárodních vztahů Yaoundé (IRIC).

Evropský parlament

Libor Boháč, Generální sekretariát Evropského parlamentu

Libor Boháč je vedoucím oddělení legislativního plánování a koordinace v Ředitelství pro legislativní akty Generálního sekretariátu Evropského parlamentu.


Ivana Hlaváčová
, vedoucí českého tlumočnického oddělení (DG LINC) Evropského parlamentu

Od května 2010 vede české tlumočnického oddělení v DG LINC Evropského parlamentu a od června 2015 je také pověřena vedením slovinského tlumočnického oddělení. V roce 1992 absolvovala FF UK, Katedru překladatelství a tlumočnictví. Pracovala jako konferenční tlumočnice a překladatelka. V letech 2001-2003 působila také jako lektorka programu European Master in Conference Interpreting v Praze, od roku 2003 pracovala jako konferenční tlumočnice v Evropském parlamentu.

Účetní dvůr EU

Jan Gregor, člen Evropského účetního dvora

Po studiích na VŠE v Praze nastoupil na Ministerstvo financí (v roce 1998), kde působil na různých pozicích. V roce 2010 byl jmenován náměstkem ministra financí pro oblast veřejných rozpočtů. Členem Evropského účetního dvora je od roku 2016, kdy ve funkci nahradil Jana Kinšta.

Martin Krejza, vedoucí českého překladatelského oddělení Evropského účetního dvora

Pochází z Brna, kde v roce 1992 na FF MU vystudoval český a anglický jazyk. Poté pracoval jako učitel a překladatel na volné noze a ve státním i soukromém sektoru. Od roku 2005 pracuje jako překladatel na Evropském účetním dvoře, kde od května 2009 vede české překladatelské oddělení.

Soudní dvůr EU

Jan M. Passer, soudce Soudního dvora EU

Vystudoval právo na Univerzitě Karlově v Praze a Univerzitě ve Stockholmu. Působil jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 (2001–2005) a Nejvyššího správního soudu České republiky (2005–2016). Přednášel na Univerzitě Karlově v Praze (2001–2003), na Masarykově univerzitě v Brně (2006–2016), na Univerzitě Palackého v Olomouci (2014–2016) a na Justiční akademii České republiky (2001–2016). V letech 2010-2016 vykonával funkci právního poradce na ministerstvu spravedlnosti. Soudcem Tribunálu byl v letech 2016–2020. V říjnu 2020 se stal soudcem Soudního dvora EU.

Petra Škvařilová-Pelzl, soudkyně Tribunálu

Vystudovala práva v České republice a v Německu (Magister iuris, Karlova univerzita v Praze, 1999 a titul doktora práv, Univerzita v Hamburku, 2004). Působila jako vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva univerzity v Hamburku, byla úspěšnou kandidátkou výběrového řízení na místa českých právníků u orgánů EU (2004), úřednicí na generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019), přidělená ke generálnímu řediteli (2010–2016), referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie M. Bergerové (2017–2018). Vedla kurzy unijního práva na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby, pravidelně vystupovala na Česko-německém festivalu práva, je autorkou několika publikací týkajících se zejména unijního a srovnávacího práva. Soudkyní Tribunálu se stala 26. září 2019.

David Petrlík, soudce Tribunálu

Pan Petrlík dříve působil na ministerstvu zahraničních věcí v odboru vládního zmocněnce pro zastupování ČR před unijním soudem. V letech 2004 až 2015 byl u tohoto soudu tajemníkem tehdejšího českého zástupce Jiřího Malenovského. Od té doby působil v právním oddělení Agentury pro evropský navigační systém, které v posledním období vedl. Souběžně na pražské Právnické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje právo duševního vlastnictví a evropské procesní právo. Mandát Davida Petrlíka vyprší již za čtyři a půl roku, protože pokračuje v období zahájeném Janem M. Passerem, který se v říjnu 2020 stal soudcem Soudního dvora EU.

Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora EU

Získal několik vysokoškolských titulů v oboru práva – na Univerzitě Karlově v Praze, v Cambridge, Oxfordu a Florencii. Po krátkém působení v advokacii svou karierní dráhu reálně započal na Nejvyšším správním soudu. V dalších letech se pak soustředil na akademickou a vědeckou činnost v ČR, Itálii, Velké Británii a na Slovensku. Působil jako řádný profesor evropského práva na College of Europe v belgických Bruggách a jako výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva při Právnické fakultě Univerzity v Oxfordu. Generálním advokátem Soudního dvora EU je od roku 2015.


Výbor regionů

Petr Blížkovský, generální tajemník Výboru regionů

Pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se zabýval přípravou vstupu České republiky do EU, působil také na Stálém zastoupení ČR při EU. Od roku 2004 pracoval ve funkci ředitele pro ekonomickou a regionální politiku na Generálním sekretariátu Rady EU. Od roku 2016 do října 2019 radil velvyslanci, který předsedá Výboru stálých zástupců zemí EU (Coreper), a předsedovi Rady EU (ministr předsednické země Rady), jak formulovat kompromisní návrhy znění legislativních aktů EU nebo politických textů. Petr Blížkovský je spoluautorem knihy Evropa: myšlenka získávající tvar, která vyšla v roce 2006. Kniha zkoumá výroky evropských historických osobností od 13. století po vznik EU s cílem posílit mezinárodní spolupráci v Evropě. V říjnu 2019 byl jmenován generálním tajemníkem Výboru regionů.

Markéta Franková, vedoucí českých a slovenských překladatelů ve Výboru regionů a v Evropském hospodářském a sociálním výboru

Doktorát filozofie získala na FF UK v Praze, kde na romanistice vystudovala obor španělština a portugalština. Během studia absolvovala půlroční stáže v Mexiku a v Portugalsku. Řadu let pak přednášela na FF UK, vydala několik skript a současně se věnovala překladatelské činnosti. V letech 1993–96 žila v Mexiku a v Kostarice. V říjnu 2004 se stala první novodobou českou vedoucí oddělení.


Evropská obranná agenturaJiří Šedivý, výkonný ředitel Evropské obranné agentury (EDA)

Do prestižní funkce českého diplomata zvolily členské země Evropské unie v březnu 2020 a v čele agentury nahradí Jorgeho Domecqa (Španělsko). Jiří Šedivý je prvním vedoucím agentury EDA, který pochází z postkomunistické země. Od roku 2019 zastával Jiří Šedivý post zvláštního zmocněnce pro odolnost a nové hrozby při ministerstvu zahraničních věcí. Od září 2012 do srpna 2019 byl mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR při NATO a v letech 2007 až 2010 působil jako náměstek generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoopa Scheffera pro obrannou politiku a plánování. V první vládě Mirka Topolánka byl na postu ministra obrany (září 2006 –leden 2007). Od roku 1996 do 2002 byl externím poradcem prezidenta Václava Havla, v letech 1998 až 2004 šéfoval Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Výkonný ředitel EDA přijímá veškerá nezbytná opatření pro zajištění účinnosti a účelnosti práce agentury a odpovídá za kontrolu a koordinaci jejích jednotlivých složek. Připravuje také podklady pro činnost řídícího výboru agentury a roční rozpočet agentury. Kromě toho zajišťuje úzkou spolupráci agentury s přípravnými orgány Rady.


Evropská služba pro vnější činnost

Lucie Samcová-Hall Allen, velvyslankyně EU na Islandu

Lucie Samcová působí v institucích EU od roku 2005, na různých pozicích se zde věnovala převážně zahraniční a bezpečnostní politice. Na Generálním sekretariátu Rady EU se mezi lety 2008-2010 účastnila přístupových jednání s Chorvatskem, Tureckem a Islandem. Od ledna 2011, kdy vznikla Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ), působila v evropském diplomatickém sboru. Zastávala postupně funkce na oddělení Politického a bezpečnostního výboru; reprezentovala ESVČ jako tzv. “Antici” ; a věnovala se také migrační politice EU ve vztahu ke třetím zemím. Má rovněž zkušenosti z bilaterální i multilateralní diplomacie – v letech 2014-2018 působila jako vedoucí politického úseku na Delegaci EU při OSN v Ženevě.

Tomáš Szunyog, vedoucí Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštní představitel EU pro Kosovo

Tomáš Szunyog nastoupil 1. 9. 2020 na post vedoucího Kanceláře EU v Kosovu a Zvláštního představitele EU pro Kosovo. Do té doby působil jako Stálý představitel České republiky v Politickém a bezpečnostním výboru EU. Je karierním diplomatem s bohatými zkušenostmi v oblasti bezpečnostní politiky, unijní i balkánské agendy. V minulosti zastával funkce ředitele odboru bezpečnostní politiky a ředitele odboru jižní a jihovýchodní Evropy na Ministerstvu zahraničních věcí ČR a byl také velvyslancem České republiky ve Slovinské republice a v Bosně a Hercegovině. Pochází z Třebíče, vystudoval mezinárodní vztahy a hovoří anglicky, rusky, francouzsky, slovinsky, bosensky, srbsky, chorvatsky a černohorsky.

Autor: Euroskop

Zdroj: Euroskop, Úřad vlády, MZV, ec.europa.eu, econ.muni.cz

Aktualizace: Březen 2021