Portugalsko

Portugalsko je členem Evropské unie od 1. ledna 1986. Do Evropského parlamentu volí 21 poslanců. Země je členem Schengenu i eurozóny.

Portugalsko

Portugalsko v Evropské unii

Portugalsko se v roce 1986, téměř deset let poté, kdy se zbavilo vojenské diktatury (obdobně jako sousední Španělsko), stalo členskou zemí ES. Vstup do Evropské unie byl v Portugalsku spojen s výraznými ekonomickými změnami – finance z fondů EU země využila na podporu investic a na programy zaměřené na rozvoj infrastruktury nebo také na modernizaci zemědělství a rybolovu.

Co přineslo Portugalsko Evropské unii? Jeho přistoupení posílilo atlantickou dimenzi evropského kontinentu (Portugalsko je zakládajícím členem NATO), ale zároveň otevřelo nové možnosti v Africe a Americe, s jejichž zeměmi má Portugalsko historické a trvající vazby (větší důraz na vztahy s Latinskou Amerikou a Středozemím).

Portugalský parlament schválil Lisabonskou smlouvu 23. dubna 2008.

Portugalsko je tradičně příznivcem rozšiřování, pomohlo i rozšiřování Schengenu, a to tím, že přišlo s kompromisním řešením (SIS one4all) ve chvíli, kdy se zpozdilo zavedení Schengenského informačního systému II a hrozilo odložení přijetí nových členů.

V lednu 2021 převzalo Portugalsko již počtvrté vedení Rady. Portugalské předsednictví musí stejně jako obě předešlá (chorvatské a německé) v mnoha oblastech reagovat nejen na dopady pandemie koronaviru, ale také na řadu dalších aktuálních otázek, např. na definitivní odchod Velké Británie z vnitřního trhu a celní unie EU nebo na probíhající diskusi o reformě Světové obchodní organizace.

Zástupkyní Portugalska v Evropské komisi je Elisa Ferreiraová, který je komisařkou pro soudržnost a reformy. Předsednictví Rady mělo Portugalsko na starosti v druhé polovině roku 2007. Příště bude předsednictví vykonávat v první polovině roku 2021.

Bývalými komisaři nominovanými za Portugalsko jsou:

 • António Cardoso e Cunha – komisař pro rybolov (1986-1989) a pro energetiku, malé podnikání, personál a překlady (1989-1992)
 • Joao de Deus Pinheiro – komisař pro parlamentní vztahy, audiovizuální a kulturní záležitosti (1993-1994) a pro asijské, africké a karibské vztahy (1995-1999)
 • António Vitorino – komisař pro spravedlnost a vnitřní záležitosti (1999-2004)
 • José Manuel Barroso – předseda (2004-2009) a (2009-2014)
 • Carlos Moedas – komisař pro výzkum, vědu a inovace (2014-2019)

V Evropském parlamentu Portugalsko obsazuje 21 křesel.

Další informace o portugalských členech Evropského parlamentu

 

Politický systém Portugalska

Portugalsko je parlamentní republikou. V čele státu stojí prezident volený v přímých volbách na dobu pěti let (maximálně na dvě volební období). Jeho poradním orgánem je Státní rada.

Zákonodárnou moc má Shromáždění republiky – Assembleia da República (parlament) v čele s předsedou. Výkonnou moc má vláda v čele s premiérem.

Portugalský parlament je jednokomorový, má 230 poslanců, v jeho čele stojí předseda. Kromě Assembleia da República existují dvě regionální shromáždění (Assembleia Regional), a to na ostrově Madeira a na Azorských ostrovech.

Současným prezidentem je od března 2016 Marcelo Rebelo de Sousa.

Pedra Passose Coelha v listopadu 2015 ve funkci premiéra vystřídal ministerský předseda António Costa.

Moderní historie Portugalska

 • 1910 Vyhlášení republiky. Poslední portugalský král Manuel II. uprchl do Velké Británie
 • 1916 Portugalsko vstoupilo do 1. světové války. Portugalští vojáci bojovali po boku Velké Británie a Francie na západní frontě a v afrických koloniích.
 • 1932 António de Oliveira Salazar jmenován premiérem. Salazar postupně vytváří autoritářský režim (tzv. Estado Novo – Nový systém). Vládne až do své smrti v roce 1970.
 • 1949 Portugalsko zakládajícím členem NATO
 • 1961 Indie zlikvidovala portugalskou vládu na územími Goa, Diu a Damao. Udržení portugalských kolonií se stalo jednou z priorit závěrečné fáze Salazarovy vlády.
 • 1961-1974 Portugalsko neúspěšně válčilo o udržení svých kolonií v Africe. Boje probíhají hlavně v Angole, Mosambiku a Guinei-Bissau.
 • 1974 Karafiátová revoluce v Portugalsku, svržen Salazarův nástupce Marcelo Caetano.
 • 1975 Portugalsko uznává nezávislost svých kolonií. Kromě kolonií v Africe jde také o východní Timor.
 • 1986 Portugalsko vstupuje do Evropských společenství
 • 1999 Na základě dohody z roku 1987 převzala Čína správu nad Macaem, které Portugalsko drželo od 16. století.

Fakta o Portugalsku

Oficiální název země je Portugalská Republika (República Portuguesa).

Rozloha Portugalska je 92 391 km2.

Hlavní město je Lisabon (517 tisíc obyvatel).

Oficiálním jazykem je portugalština a mirandese (severovýchodní Portugalsko).

Země je rozdělena na 18 administrativních distriktů a 2 autonomní regiony (ostrovy Azory, Madeira).

V zemi žije 10,15 milionů lidí. Většinu obyvatel tvoří Portugalci. Dále zde žije zhruba 250 tisíc příslušníků jiných národností, hlavně z afrických zemí (nejpočetnější z Kapverdských ostrovů a Guineje Bissau, dále z Angoly, Mosambiku), dále pak Brazilci.

Většina obyvatel se hlásí k římsko-katolickému náboženství (85%). K jiným katolíkům patří 2% Portugalců, zbytek je bez vyznání.Odkazy