Životní prostředí v červenci 2019

09.08.2019 Euroskop Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů Komise chce více bojovat proti odlesňování a podporovat udržitelnost lesů Komise zintenzivňuje opatření EU na ochranu a obnovu…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červenci 2019

Životní prostředí v červnu 2019

10.07.2019 Euroskop Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky Rada zpřísnila pravidla platná pro perzistentní organické znečišťující látky Krátce… Přísnější pravidla pro nejškodlivější chemické látky Perzistentní organické znečišťující látky jsou látky,…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2019

Životní prostředí v květnu 2019

10.06.2019 Euroskop EU sestavuje evropskou flotilu pro hašení lesních požárů, Rada schválila směrnici zavádějící nové předpisy o plastech na jedno použití, Rada přijala nová pravidla, která zjednodušují povinnosti podávání zpráv…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v květnu 2019

Životní prostředí v únoru 2019

08.03.2019 Euroskop Komise investuje do ekologických technologií Nový inovační fond EU má podpořit investice do ekologických technologií Krátce…Komise investuje do ekologických technologií Rozvoj nových technologií Komise podpoří částkou 10 mld.…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v únoru 2019

Životní prostředí v lednu 2019

08.02.2019 Euroskop Coreper potvrdil předběžnou dohodu o nových opatřeních pro řešení problematiky plastů, Plán Komise na vytvoření udržitelné Evropy do roku 2030 zveřejněn Jednání o legislativě omezující užívání plastů na…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v lednu 2019

Životní prostředí v prosinci 2018

10.01.2019 Euroskop EU projednává legislativu omezující užívání plastů na jedno použití Instituce se shodly na opatření s cílem omezit používání některých jednorázových plastových výrobků, pro něž existují vhodné alternativy bez…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2018

Životní prostředí v listopadu 2018

10.12.2018 Euroskop Dlouhodobá vize Komise požaduje do roku 2050 klimaticky neutrální EU Podle Komise je reálné, aby Evropa byla klimaticky neutrální a zároveň aby ekonomicky i sociálně prosperovala Krátce...Dlouhodobá vize…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v listopadu 2018