Životní prostředí v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop EU chce zlepšit udržitelné financování, Komise předložila balík Fit for 55, který má pomoci naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu, Komise zveřejnila strategii týkající ochrany a obnovy lesů,…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červenci 2021

Životní prostředí v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU hodnotila kvalitu vod ke koupání, Rada potvrdila strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu, Rada se zabývala renovační vlnou, Rada schválila evropský právní rámec pro klima Kvalita…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v červnu 2021

Životní prostředí v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Komise zveřejnila akční plán pro nulové znečištění, Instituce se dohodly na klimaticky neutrální EU do roku 2050, Komise vydala nová pravidla v rámci oběhového hospodářství, Komise přijala strategické…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v květnu 2021

Životní prostředí v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Komise navrhla akty týkající se udržitelných financí v rámci taxonomie, Instituce se dohodly na evropském právním rámci pro klima EU pokračuje v taxonomiii Právní rámec pro klima byl…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v dubnu 2021

Životní prostředí v březnu 2020

10.04.2021 Euroskop Komise předložila opatření na podporu ekologické produkce, Rada schválila závěry o strategii EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek, Rada přijala svůj postoj k programu LIFE, Členské státy…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v březnu 2020

Životní prostředí v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop EU přijala novou strategii pro přizpůsobení se změně klimatu, EU investuje 121 mil. € do ochrany životního prostředí, Honduras se zavázal dovážet dřevo pouze z legálních zdrojů, Nová…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v únoru 2021

Životní prostředí v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby Komise se věnovala zelené spotřebě Komise vyhlásila závazek týkající se zelené spotřeby Cílem je urychlit příspěvek podniků k udržitelnému hospodářskému oživení…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v lednu 2021

Životní prostředí v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise chce posílit vliv občanů v rámci klimatické politiky, EU chce zaručit bezpečnější kohoutkovou vodu pro všechny Evropany, Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu ČR s Polskem, Rada…

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v prosinci 2020