Zaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021

Rada se dohodla na mandátu k jednání o rámci EU pro přiměřené minimální mzdy, Rada se dohodla na společném postoji k řešení rozdílů v odměňování žen a mužů, Komise předkládá akční plán na podporu sociální ekonomiky a vytváření pracovních míst

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v prosinci 2021

Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021

10.11.2021 Euroskop Rada přijala směrnici o modré kartě s cílem přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, Komise představila hlavní výsledky třístranného sociálního summitu Systém modré karty má přilákat vysoce kvalifikované pracovníky, schválila…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v říjnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v září 2021

10.10.2021 Euroskop Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Komise je spokojená s fungováním nástroje SURE Krátce…Komise zveřejnila 2. zprávu o dopadu nástroje SURE Nástroj SURE má mít k…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v září 2021

Zaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop EU posiluje ochranu zdraví při práci, Rada se dohodla na evropské záruce pro děti, EU podporuje boj proti bezdomovectví Komise předložila Strategii pro ochranu zdraví EU chce zavést…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v červnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Proběhl sociální summit v Portu, Instituce se dohodly na systému modrých karet, Komise vyplatila 12 státům prostředky z nástroje SURE Zástupci EU jednali v Portu EU chce podpořit…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v květnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

10.05.2021 Euroskop Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Evropský sbor solidarity podporuje mladé lidi Krátce… Byly vyhlášeny 1. výzvy v rámci Evropského sboru solidarity Program založený na…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v dubnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v březnu 2021

10.04.2021 Euroskop Komise představila strategii práv osob se zdravotním postižením, EU požaduje stejné odměny za stejnou práci, Komise se zabývala evroským pilířem sociálních práv, EU představila první strategii týkající se…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v březnu 2021

Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje SURE Komise vydala další kolo sociálních dluhopisů Krátce… Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje…

Pokračovat ve čteníZaměstnanost a sociální věci v únoru 2021