Vnější obchodní vztahy v červenci 2021

10.08.2021 Euroskop EU a Ukrajina zahájili strategické partnerství v oblasti surovin, EU zahájila v rámci WTO spor kvůli zadávání zakázek ruskými státními podniky EU spolupracuje s Ukrajinou EU řeší spor…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v červenci 2021

Vnější obchodní vztahy v červnu 2021

09.07.2021 Euroskop Rada se dohodla na mandátu k jednání o nástroji pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek, EU jednala s Kanadou, EU usiluje o obnovené transatlantické partnerství, EU a Angola jednají…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v červnu 2021

Vnější obchodní vztahy v květnu 2021

10.06.2021 Euroskop Komise chce řešit narušení způsobená zahraničními subvencemi na jednotném trhu, EU a Indie zahájily spolupráci v oblasti udržitelné konektivity, EU přijala nová pravidla týkající se zboží dvojího užití…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v květnu 2021

Vnější obchodní vztahy v únoru 2021

10.03.2021 Euroskop Komise představila plány nové obchodní politiky Chystají se změny v obchodní politice Komise představila plány nové obchodní politiky Základem je jednak snaha EU přispět k hospodářskému oživení podporou…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v únoru 2021

Vnější obchodní vztahy v lednu 2021

10.02.2021 Euroskop EU předkládá žádost o zřízení panelu WTO, EU by měla mít silnější pravomoci v obchodních sporech, Komise se věnovala uznávání na trzích EU chce zřídit panel v rámci…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v lednu 2021

Vnější obchodní vztahy v prosinci 2020

10.01.2021 Euroskop Komise navrhla spolupráci s USA, EU dosáhla dohody s africkými, karibskými a tichomořskými státy, Nová dohoda mezi EU a Čínou byla uzavřena Úpráva vztahů s USA EU jednala…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v prosinci 2020

Vnější obchodní vztahy v listopadu 2020

10.12.2020 Euroskop Komise zavedla kontrolu dovozu bioetanolu, Kontroly vývozu by měly být upraveny, EU zveřejnila 4. výroční zprávu o provádění obchodních dohod EU v roce 2019, Komise chce bojovat proti…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v listopadu 2020

Vnější obchodní vztahy v říjnu 2020

10.11.2020 Euroskop Mechanismus pro prověřování zahraničních investic je již funkční, WTO potvrzuje právo EU na odvetná opatření vůči dovozu zboží z USA v hodnotě 4 mld. $ EU chce prověřovat…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v říjnu 2020

Vnější obchodní vztahy v září 2020

09.10.2020 Euroskop Odnětí bezcelního a bezkvótového přístupu Kambodže nabylo účinnosti, EU a Čína podepsaly přelomovou dohodu o ochraně evropských zeměpisných označení Kambodža přichází kvůli problémům v oblasti lidských práv o…

Pokračovat ve čteníVnější obchodní vztahy v září 2020