Ministři a ministryně pro zdravotnictví se zavázali k pokroku při budování evropské zdravotní unie

Na neformálním ministerském zasedání v Las Palmas de Gran Canaria, které se konalo ve čtvrtek a pátek 27.-28. července, se ministři a ministryně zdravotnictví členských států EU zavázali k posílení evropské zdravotní unie, v jejímž rámci se budou všechny země EU společně připravovat na zdravotní krize a společně na ně reagovat. Zástupci sedmadvacítky, které shromáždilo španělské předsednictví Rady EU, diskutovali o výzvách, jimž čelí systém zdravotní péče EU.

Politická diskuze byla rozdělena do dvou bloků. Nejprve se ministři zaměřili na digitální zdraví a kroky k posílení evropské zdravotní unie. Druhá část jednání byla věnována duševnímu zdraví. V rámci pracovního oběda ministři prodiskutovali kroky k vybudování otevřené strategické autonomie EU v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. ČR na jednání zastupoval náměstek ministra Jakub Dvořáček.

Evropská zdravotní unie

 Evropská zdravotní unie je transformační iniciativa Evropské komise zaměřená na posílení systémů zdravotní péče a zvýšení odolnosti veřejného zdraví v členských státech Evropské unie. Iniciativa evropské zdravotní unie byla navržena ve stínu pandemie covidu-19 a usiluje o podporu spolupráce, solidarity a harmonizace politik členských států EU v oblasti zdravotní péče. Během jednání se ministři a ministryně zaměřili především na digitalizaci, mentální zdraví a zvýšení produkce léků v EU. Zástupci evropské sedmadvacítky se shodli na podpoře dalšího prohloubení evropské zdravotní unie s cílem podpořit koordinaci a pokročit směrem k budoucím výzvám. Digitalizace zdravotní péče, otevřená strategická spolupráce proti zdravotním výstrahám, prevence, léčba a sledování nejrozšířenějších nemocí v Evropě a péče o duševní zdraví jsou pak zásadními aspekty této zdravotní strategie.

Španělský ministr vyzdvihl závazek ministrů „spolupracovat na myšlence budování evropské zdravotní unie, rozšiřování povědomí o prevenci a podpoře posilování kapacit evropských zdravotnických systémů. Miñones dále také zdůraznil, že digitální technologie mají potenciál přinést v řízení zdravotnictví v EU řadu pozitivních změn a obecně zlepšit zdravotní péči o občany. Efektivnější správa zdravotních údajů umožní více prostoru pro vývoj inovací, služeb i produktů pro prevenci i léčbu nemocí. Právě digitalizace zdravotnictví je jednou z hlavních priorit probíhajícího španělského předsednictví.

Shoda na posílení péče o duševní zdraví

Podporu španělské předsednictví nalezlo i v oblasti péče o duševní zdraví. Během jednání ministři a ministryně diskutovali především o nedávno předložených návrzích Evropské komise, které si za cíl kladou přenést téma duševního zdraví i do oblastí jako je vzdělávání, digitalizace, zaměstnanost, výzkum, rozvoj měst, životní prostředí a klima. Ministři a ministryně během neformálního zasedání dospěli k závěru, že péče o duševní zdraví a boj proti jeho stigmatizaci je v Evropě prioritou. „Duševní zdraví je otázkou politické vůle, pokud nebudeme jednat nyní, bude pozdě,“ řekl Miñones.

Zdroj: Španělské předsednictví v Radě EU

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.