Doporučení Národního konventu o EU: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Národní konvent o Evropské unii vydal v pátek 10. března 2023 doporučení vzniklá na základě kulatého stolu z 24. února, jehož tématem bylo zhodnocení českého předsednictví v Radě EU. Diskuze proběhla v Lichtenštejnském paláci a online skrze Webex Teams. Setkání se zúčastnili zástupci státní správy, akademické, sociální a hospodářské sféry, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a dalšími účastníky. Odborným garantem kulatého stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

„Dnešní kulatý stůl se věnoval jednak vyhodnocení naplnění obsahových priorit českého předsednictví v uplynulém půlroce, tak zhodnocení jeho logisticko-organizačního zvládnutí, a konečně i vyhodnotil související komunikaci. Shoda panuje na tom, že po úspěšném a pozitivně vnímaném předsednictví, kdy se nám podařilo dosáhnout vysokého počtu kompromisů, bychom se nyní měli soustředit na stanovení klíčových priorit ve vztahu k aktuálně projednávané evropské legislativě a stejně tak bychom měli využít zkušeností lidí, kteří se na předsednictví podíleli. Pro zachování silné a respektované pozice ČR v EU bude důležité, aby se tématům i nadále věnovali vládní politici, stejně tak směrem k viditelnost tématu EU a jejích politik vůči široké veřejnosti bude klíčové, aby jej politici udržovali ve veřejném diskurzu,“ uvedla ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Alice Krutilová.

Z prezentovaných stanovisek a následné diskuze vyplynula tato doporučení:

  1. Česká republika by měla využít pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii.
  2. Česká republika by měla vést debatu o dlouhodobých prioritách ČR v Evropské unii, do níž by měli být zapojeni všichni relevantní aktéři politického i nepolitického charakteru včetně neziskového a akademického sektoru. Například v podobě zadávání externích analýz, ať již za využití TAČR, jako tomu bylo během příprav a v průběhu předsednictví, či jiných nástrojů.
  3. Česká republika by měla stanovit rámec pro dlouhodobější systematické vzdělávání úředníků státní správy ve vztahu k Evropské unii a zacílit jej na konkrétní potřeby. Za tímto účelem by měla využít nabyté zkušenosti z českého předsednictví.
  4. Česká republika by pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.
  5. Česká republika by měla využít zkušenosti z českého předsednictví v oblasti komunikace a pokračovat v profesionalizaci státní správy v oblasti PR a celkové koordinaci se zajištěním silné politické podpory komunikace včetně s novináři například formou pravidelných briefingů před Radami.

Více informací o činnosti Národního konventu o EU naleznete na webu www.narodnikonvent.cz, popřípadě na účtech a sítích Twitter (@KonventEU), Facebook (Národní konvent o EU) nebo Instagram (@Narodnikonvent). Doporučení budou představena vládě České republiky a dalším tvůrcům české evropské politiky.

Autorka: Kristýna Bartáková, Národní konvent o EU

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

Webinář k výběrovým řízením do institucí EU

Diplomatická akademie MZV ČR pořádá dne 13. dubna 2023 jednodenní webinář zaměřený na přípravu pro české uchazeče na výběrová řízení do institucí EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.