Úspěchy českého předsednictví v oblasti obchodu

V oblasti obchodu bylo české předsednictví velmi aktivní. Členské státy EU se v říjnu pod českým vedením poprvé od roku 2018 dohodly na společném textu závěrů Rady k obchodu a udržitelnosti. České předsednictví tím dalo nový impulz k uzavírání a efektivní implementaci dohod o volném obchodu (tzv. FTAs), se kterými se v posledním období nedařilo příliš pokročit. Revize přístupu k udržitelnosti má potenciál odblokovat schvalovací procesy některých technicky dokončených, avšak dosud nepodepsaných dohod, a to jak z hlediska jejich přijatelnosti pro členské státy v Radě, tak z pohledu předvídatelnosti pro třetí země. Závěry tak poskytují jasné vodítko pro formulaci příslušných kapitol k obchodu a udržitelnému rozvoji v rámci FTAs, jejichž důležitost je pro českou exportně orientovanou ekonomiku nezpochybnitelná.

Konkrétním výstupem bylo oznámení politické dohody na textu modernizované Asociační dohody mezi Evropskou unií a Chile, ke kterému došlo v prosinci, a uzavření jednání mezi Evropskou unií a Angolou o dohodě o usnadňování udržitelných investic. Díky modernizované obchodní dohodě s Chile získá Evropská unie, včetně České republiky, lepší podmínky pro přístup na tamní perspektivní trh. Dohoda má potenciál lépe diverzifikovat unijní zdroje klíčových surovin, jelikož v Chile se nacházejí rozsáhlé zásoby lithia, které je stěžejní například pro rozvoj elektromobility. Hlavním přínosem dohody s Angolou je zpřehlednění procesů a administrativy pro unijní investory v zemi a zajištění souladu unijního přístupu s obdobnými iniciativami na globální úrovni.

Obchodní dohody jsou vedle ekonomických přínosů zásadní i ze strategického a geopolitického hlediska. Na tom panovala shoda mezi ministry obchodu členských zemí EU při jejich říjnovém neformálním zasedání v pražském Kongresovém centru, v rámci něhož ministři také vyzdvihli podpůrná opatření, která usnadňují vzájemný obchod s Ukrajinou. Diskuze ministrů věnovaná digitálnímu obchodu pak zdůraznila nutnost zaujetí ambicióznějšího přístupu EU v této oblasti, zejména co se týká uzavírání specifických digitálních dohod se stejně smýšlejícími partnery a také aktivní účasti EU na nastavování globálních pravidel digitálního obchodu.

Pražského zasedání se zúčastnila i představitelka Spojených států amerických pro obchod Katherine Tai, která se s ministry v rámci pracovního oběda shodla na důležitosti dalšího posilování transatlantických vztahů ve světle současného světového dění. Členské státy Evropské unie zároveň vyjádřily kritiku amerického zákona o snižování inflace, který předpokládá protekcionistické státní dotace na elektromobily a čisté technologie v širším slova smyslu. Ve vztahu k USA se ČR podílela také na přípravě výstupů třetího zasedání Rady pro obchod a technologie, které proběhlo dne 3. prosince v USA.

České předsednictví kladlo velký důraz rovněž na reformu Světové obchodní organizace (WTO) ve snaze o zachování a posílení významu a akceschopnosti této multilaterální organizace v éře složitých geopolitických vztahů a globálních výzev. Podporovalo vedoucí roli EU v tomto procesu s cílem dosažení konkrétních výsledků 13. konferenci ministrů členů WTO, prioritně v oblasti obnovení funkčnosti aktuálně zablokovaného mechanismu pro řešení sporů. V rámci listopadového zasedání Rady EU pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod vyjádřili zástupci členských zemí EU těmto snahám širokou podporu. Během českého předsednictví se podařilo pokročit v ratifikaci Dohody WTO o subvencích do rybolovu a schválit ji v Radě EU, a také zcela dokončit ratifikaci dohody WTO v oblasti domácí regulace ve službách.

Úspěchy si Česká republika připsala také v oblasti obchodní legislativy. Českému předsednictví se podařilo po intenzivním projednávání přijmout obecný přístup Rady k legislativnímu návrhu k nástroji proti ekonomickému nátlaku třetích zemí. Jeho cílem je odradit třetí země od kroků, které mají prostřednictvím opatření v oblasti obchodu či investic za cíl ovlivňovat rozhodování Evropské unie a jejích členských států. České předsednictví tak otevřelo cestu k tzv. trialogům s Evropským parlamentem a Evropskou komisí, z nichž vzejde konečné znění nového předpisu, díky kterému bude mít Unie účinný nástroj, jak se ekonomickému zastrašování bránit. V posledních dnech předsednictví se podařilo dojednat rovněž obecný přístup k revidovanému nařízení o systému všeobecných celních preferencí, které zajistí předvídatelný a udržitelný rámec pro poskytování přístupu na trh EU rozvojovým a nejméně rozvinutým zemím.

Více informací o úspěších českého předsednictví najdete na jeho oficiálních webových stránkách.

Zdroj: EU2022.cz

Přehled nelegální migrace do EU v roce 2023

Podívejte se na pravidelný přehled nelegální migrace do EU, který zpracovává agentura Frontex. V prvních dvou měsících roku 2023 se počet nelegálních překročení hranic zvýšil na 28 130, což je…

Webinář k výběrovým řízením do institucí EU

Diplomatická akademie MZV ČR pořádá dne 13. dubna 2023 jednodenní webinář zaměřený na přípravu pro české uchazeče na výběrová řízení do institucí EU. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor vzdělávání a…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.