Podpora poskytnutá v Evropě ukrajinským uprchlíkům

V červnu 2022 udělilo Polsko mezi členskými státy EU, pro které jsou k dispozici údaje, nejvyšší počet statusů dočasné ochrany Ukrajincům prchajícím ze své země (60 125) v důsledku ruské invaze. Po Polsku následovalo Rumunsko (10 360), Irsko (6 985) a Bulharsko (6 920).

Zatímco převážnou většinu osob, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, tvořili Ukrajinci, v členských státech EU tento status získali i občané jiných zemí, např. 405 Rusů v Polsku a 2 400 Nigerijců a 410 Maročanů v Portugalsku. 

Ve srovnání s květnem 2022 se počet Ukrajinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, snížil ve všech 19 členských státech EU s dostupnými údaji. Největší pokles byl zaznamenán v Polsku (-35 960 osob ve srovnání s květnem 2022), dále v Litvě (-13 405), Bulharsku (-12 945) a Rumunsku (-10 075).

Na základě dostupných údajů k 30. červnu 2022 mělo Polsko celkem 1,2 milionu Ukrajinců, kteří využívali dočasnou ochranu. Dalšími členskými státy s nejvyšším celkovým počtem ukrajinských příjemců dočasné ochrany byly Bulharsko (118 810 ukrajinských příjemců), Francie (64 970), Litva (48 960), Belgie (47 945) a Rumunsko (43 550). 

Údaje uvedené v tomto článku se týkají udělení dočasné ochrany na základě prováděcího rozhodnutí Rady 2022/382 ze dne 4. března 2022, které stanovuje existenci hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny v důsledku ruské invaze a má za následek zavedení dočasné ochrany.

Ve srovnání s počtem obyvatel každého členského státu byl poměr udělené dočasné ochrany na tisíc obyvatel nízký. Nejvyšší podíl ukrajinských občanů s udělenou dočasnou ochranou v červnu 2022 zaznamenalo Polsko (1,6 udělené dočasné ochrany na tisíc obyvatel), dále Lotyšsko (1,5), Irsko (1,4) a Litva (1,3).

Jedna čtvrtina Ukrajinců hledajících ochranu v Polsku byly děti

Polsko poskytlo nejvyšší počet dočasné ochrany ukrajinským dětem (osobám mladším 18 let), celkem 15 445 (což odpovídá 26 % Ukrajinců, kterým byla poskytnuta ochrana v Polsku v červnu 2022), následuje Rumunsko s 3 815 (37 %) a Bulharsko s 1 790 (26 %). 

Zejména ve všech zemích, pro které jsou k dispozici údaje z června 2022, představovaly děti mladší 14 let více než 70 % všech dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana. 

Převážně ukrajinské ženy hledající ochranu v členských státech EU

V členských státech EU, pro které jsou k dispozici údaje, většinu Ukrajinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, tvořily ženy, včetně dívek. Největší počet žen, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana, hlásilo Polsko (41 675, tj. 69 % Ukrajinců, kterým byla v červnu poskytnuta ochrana v Polsku), Rumunsko (6 400, tj. 62 %) a Bulharsko (4 255, tj. 61 %).  

Ukrajinští chlapci mladší 18 let představovali přibližně polovinu žádostí o dočasnou ochranu udělených ve Slovinsku (57 %), Rumunsku (50 %), na Maltě a v Dánsku (oba 49 %), zatímco v Lotyšsku (26 %) a Portugalsku (28 %) reprezentovalo přibližně jednu čtvrtinu žádostí.

Zdroj: Eurostat

Akce Předsedáme Evropě, tentokrát v Karlových Varech

Další stanicí série akcí Předsedáme Evropě byly Karlovy Vary. Smetanovy sady na celý den ožily oslavami právě probíhajícího předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Díky příznivému počasí a kulturnímu programu…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.