Prohlášení vysokého představitele jménem EU k situaci v Libanonu

Evropská unie a její členské státy jsou nadále velmi znepokojeny závažnou socioekonomickou krizí v Libanonu a jejím dopadem na všechny zranitelné libanonské obyvatelstvo. Národní měna ztratila téměř celou svou předkrizovou hodnotu, čtyři z pěti lidí nyní žijí v chudobě a elektřina je k dispozici jen občas. Tuto situaci ještě zhoršila pandemie covidu-19 a potravinová a energetická krize v důsledku ruské agrese proti Ukrajině.

I když došlo k určitému pozitivnímu vývoji, včetně podpisu dohody na úrovni zaměstnanců s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) dne 7. dubna a včasného uskutečnění parlamentních voleb dne 15. května, libanonské orgány musí ještě vyřešit mnoho problémů překonat tuto bezprecedentní krizi. Uzákonění dlouho očekávaných reforem hospodářství a správy věcí veřejných v rámci plnohodnotného programu MMF musí být nejvyšší prioritou. Takový program je jediným životaschopným a důvěryhodným řešením, které pomůže Libanonu stabilizovat jeho ekonomiku, obnovit důvěru a poskytnout zemi pomoc, kterou potřebuje, aby se konečně vydala na cestu obnovy a růstu.

Po parlamentních volbách konaných 15. května a nominaci Najiba Mikatiho na kandidáta na premiéra dne 23. června je nyní nutné sestavení vlády. Parlament, prezident a nová vláda musí přijmout nezbytná rozhodnutí k řešení bezprecedentní krize země. Je také životně důležité, aby byl dodržen ústavní kalendář při organizaci prezidentských a následných komunálních voleb.

EU je plně odhodlána nadále povzbuzovat a podporovat Libanon, aby přijal nezbytná opatření k překonání této krize. Dne 26. července Rada přijala rozhodnutí prodloužit o jeden rok rámec pro cílená omezující opatření k řešení situace v Libanonu. Tento rámec poskytuje možnost uvalit individuální sankce (zákaz cestování a zmrazení majetku) vůči osobám a subjektům odpovědným za podkopávání demokracie nebo právního státu v Libanonu tím, že soustavně brání sestavování vlády nebo závažným způsobem podkopává konání voleb a podkopává provádění zásadních ekonomických reforem nebo osoby odpovědné za závažné finanční pochybení včetně korupce. Situace v Libanonu je neustále sledována.

EU a její členské státy rovněž připomínají, že 4. srpna uplynou dva roky od ničivého výbuchu v přístavu Bejrút, který si vyžádal více než 220 obětí. V zájmu spravedlnosti a odpovědnosti musí nyní libanonské úřady umožnit, aby se vyšetřování této tragédie, které bylo opakovaně zdržováno a zdržováno, obnovilo a přineslo výsledky, aniž by do něj zasahovaly. 

Libanonské úřady a mezinárodní společenství musí pokračovat ve spolupráci na složitém a náročném problému syrských uprchlíků v Libanonu. EU a její členské státy oceňují velkorysost Libanonu, ale vyzývají libanonské úřady, aby se vyvarovaly rozdělující rétoriky a jednaly v této otázce konstruktivně. Opakují svůj postoj, že musí být respektováno mezinárodní humanitární právo a zásada nenavracení, jak ji definuje UNHCR. EU a její členské státy budou pokračovat ve svém úsilí řešit základní příčiny uprchlické krize a krize vysídlení podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2254, aby se syrští uprchlíci mohli dobrovolně, bezpečným a důstojným způsobem vrátit domů, podle standardů UNHCR. Podmínky pro bezpečný, dobrovolný a důstojný návrat uprchlíků a vysídlených osob, včetně vnitřně vysídlených osob (IDPs), stále nejsou v Sýrii splněny. Je tedy na syrském režimu, aby v tomto ohledu jednal a vytvořil takové podmínky.

EU a její členské státy vítají diskuse mezi Libanonem a Izraelem o vymezení jejich námořních hranic. Dohodnuté urovnání by přispělo ke stabilitě a prosperitě regionu. Vyzýváme strany, aby jednaly konstruktivně a v dobré víře.

EU a její členské státy jsou i nadále odhodlány pokračovat v pomoci Libanonu v této hodině nouze. Od roku 2011 poskytla EU podporu v hodnotě přibližně 2 miliard eur, z toho více než 1 miliarda eur konkrétně na řešení dopadu syrské krize v Libanonu, na podporu uprchlíků ze Sýrie a zranitelných Libanonů. EU nedávno posílila své závazky v této zemi a poskytla 20 milionů eur na dodatečné humanitární financování a 25 milionů eur na zabezpečení potravin a odolnost. 

Vyzýváme ostatní stejně smýšlející partnery v mezinárodním společenství, aby se konstruktivně zapojili a pomohli Libanonu dostat se z krize. Je však nezbytné, aby libanonští vůdci kladli na první místo nejlepší zájem Libanonu a provedli nezbytné reformy, a aby tak učinili jako věc nejvyšší naléhavosti.

Zdroj: Rada EU

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.