Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2022

EIGE spustil nástroj na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí

  • EU chce podpořit genderové zastoupení na akademické půdě

Krátce…

EIGE spustil nástroj na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí

  • Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) spustil nástroj GEAR na posílení genderové rovnosti v akademickém a výzkumném prostředí.
  • Nástroj GEAR nabízí přizpůsobené poradenství.
  • Nástroj GEAR má dále pomáhat identifikovat genderové nerovnosti v institucích a organizacích a poskytovat vodítko pro vytváření plánů genderové rovnosti k překonání zdroje těchto problémů prostřednictvím institucionálních změn.

Evropský institut pro genderovou rovnost (EIGE) 13. 4. 2022 spustil nástroj GEAR na posílení genderové rovnosti v akademické a výzkumné sféře. Nástroj nabízí přizpůsobené poradenství. Tato aktualizace rozšiřuje pokyny na zlepšování rovnosti mezi ženy a muži za hranice univerzit a výzkumných organizací a poskytuje širšímu publiku přístup k jednoduchému způsobu, jak začlenit plány genderové rovnosti do jejich institucionálních strategií. Navzdory pokroku se výzkum a inovace v EU vyznačují výraznými genderovými nerovnostmi. Výzkumné pracovnice jsou i nadále nedostatečně zastoupeny v sektoru ICT (22,4 %), na pozicích profesorů a vedoucích pracovníků v akademické sféře (26,2 % žen na pozici A, což kleslo na 18,0 % ve strojírenství a technologii) a v rozhodovacích pozicích jako vedoucí v sektoru vysokoškolského vzdělávání (23,6 %). EIGE vytvořilo nástroj GEAR ve spolupráci s GŘ Komise pro výzkum a inovace, aby se zabýval strukturální reprodukcí nerovností, nevědomými genderovými předsudky a genderovými stereotypy ve výzkumných a vysokoškolských institucích. Horizon Europe je přední program EU pro financování výzkumu a inovací, který do roku 2027 poskytne 95,5 mld. € řadě projektů. Rozšířený nástroj GEAR potvrzuje závazek EU postavit rovnost žen a mužů do středu výzkumu a inovací jako klíčový příspěvek. k dosažení EU rovnosti. Nástroj GEAR má pomáhat identifikovat genderové nerovnosti v institucích a organizacích a poskytovat  vodítko pro vytváření plánů genderové rovnosti k překonání zdroje těchto problémů prostřednictvím institucionálních změn. Tento nástroj se má podílet na změně tím, že by poskytl uživatelsky přívětivé důkazy o úspěšných politikách, programech a projektech a zdůrazňuje faktory vedoucí k pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů ve výzkumu a inovacích. Změny, které přinesla implementace doporučení nástroje GEAR, by měly zahrnovat vytvoření lepšího pracovního prostředí, udržení a zvýšení zapojení žen do akademické sféry a výzkumu a zajištění excelence a kvality veškerého výzkumu produkovaného těmito institucemi.

Budoucnost české infrastruktury

Do sektoru dopravy každoročně z Evropské unie proudí velké obnosy peněz. Jen na současné období je tato částka pro Českou republiky stanovena na 100 miliard Kč. Naše země se pyšní

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Jak je na tom česká krajina? Jaké výzvy před námi stojí v oblasti její ochrany? A jaké konkrétní projekty se realizují proto, abychom byli schopni čelit změně klimatu? Přečtěte si reportáž z předposlední debaty k #CZPRES organizované Eurocentrem Olomouc ⤵️ https://euroskop.cz/2022/05/15/debata-v-ramci-priprav-na-ceske-predsednictvi-ochrana-lesu-vod-a-tradicni-ceske-krajiny/1

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.