Komise navrhuje dočasnou ochranu pro osoby prchající před válkou

Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně s cílem poskytnout osobám prchajícím před válkou z Ukrajiny rychlou a účinnou pomoc. Podle tohoto návrhu bude osobám, které prchají před válkou, v EU přiznána dočasná ochrana, což znamená, že dostanou povolení k pobytu a budou mít přístup ke vzdělání a na trh práce, což je stěžejní pro integraci daných osob.

Evropská komise zároveň předkládá operační pokyny, jejichž cílem je pomoci příslušníkům pohraniční stráže členských států účinně zvládat příchod osob na hranicích s Ukrajinou a současně zachovat vysokou úroveň bezpečnosti. Zmíněné pokyny rovněž doporučují, aby členské státy vytvořily speciální pruhy pro mimořádnou podporu za účelem průjezdu humanitární pomoci, a připomínají možnost povolit vstup do EU z humanitárních důvodů.

Směrnice o dočasné ochraně

Od vojenské invaze Ruska na Ukrajinu uprchlo do sousedních členských států EU více než 650 000 lidí. Směrnice o dočasné ochraně byla specificky koncipována tak, aby poskytla okamžitou ochranu osobám, které ji potřebují, a zabránila přetížení azylových systémů členských států.

Návrh zavádí dočasnou ochranu pro tři kategorie osob:

 • ukrajinští státní příslušníci pobývající na Ukrajině, kteří jsou vysídleni ode dne 24.
  února 2022
  , kdy byla zahájena vojenská invaze ruských ozbrojených sil,
 • státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti s oprávněným
  pobytem na Ukrajině, kteří jsou vysídleni ode dne 24. února 2022, kdy byla zahájena
  vojenská invaze ruských ozbrojených sil, a kteří se nemohou za bezpečných a
  trvalých podmínek vrátit do své země nebo oblasti původu vzhledem k situaci, která
  v uvedené zemi panuje. Tato kategorie by mohla zahrnovat osoby, které v době
  událostí vedoucích k hromadnému přílivu byly na Ukrajině v postavení uprchlíka
  nebo požívaly rovnocenné ochrany nebo byly žadateli o azyl. Na státní příslušníky
  třetích zemí, kteří v době událostí vedoucích k hromadnému přílivu osob měli na
  Ukrajině oprávnění k dlouhodobému pobytu, by se dočasná ochrana měla vztahovat
  bez ohledu na to, zda se mohli za bezpečných a trvalých podmínek vrátit do své
  země nebo oblasti původu,
 • rodinní příslušníci dvou výše uvedených kategorií osob, jestliže rodina existovala již
  na Ukrajině v době okolností souvisejících s hromadným přílivem osob, bez ohledu
  na to, zda se rodinný příslušník mohl za bezpečných a trvalých podmínek vrátit do
  své země původu. V souladu se směrnicí Rady 2001/55 se rodinnými příslušníky
  rozumějí manžel nebo manželka osoby spadající do jedné ze dvou výše uvedených
  kategorií osob nebo její druh nebo družka, se kterým (kterou) žije v trvalém vztahu, v
  případě, že platné právní předpisy nebo praxe dotčeného členského státu přistupují k
  nesezdaným párům obdobně jako k párům sezdaným v rámci jeho právních předpisů
  o cizincích;
  nezletilé svobodné děti osoby spadající do jedné ze dvou výše
  uvedených kategorií osob nebo nezletilé svobodné děti jejího manžela nebo
  manželky bez ohledu na to, zda se jedná o manželské, nemanželské či osvojené děti;
  jiní blízcí příbuzní, kteří v době okolností souvisejících s hromadným přílivem osob
  žili jako rodina a tvořili její součást a kteří byli zcela či z větší části závislí na osobě
  spadající do jedné ze dvou výše uvedených kategorií osob.

Vzhledem k mimořádné a výjimečné povaze tohoto útoku a počtu nově příchozích osob do EU zajišťuje směrnice o dočasné ochraně vhodnou reakci na současnou situaci následovně:

 • Poskytnutí okamžité ochrany a práv: mimo jiné práva k pobytu, přístup na trh práce, přístup k ubytování, sociální pomoc, zdravotní či jiná péče a prostředky na živobytí. Dětem a mladistvým osobám bez doprovodu přiznává dočasná ochrana právo na zákonného opatrovníka a přístup ke vzdělání.
 • Snížení tlaku na vnitrostátní azylové systémy vytvořením ochranného statusu s méně formalitami. Tím se zamezí přetížení vnitrostátních azylových systémů, členské státy budou schopny zvládat příchod osob organizovaně a efektivně a zároveň plně dodržovat základní práva a mezinárodní závazky.
 • Posílení solidarity a sdílení odpovědnosti: pravidla ve směrnici o dočasné ochraně přispívají k rovnováze mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím vysídlených osob z Ukrajiny. Evropská komise bude koordinovat tzv. „Platformu solidarity“, kde si členské státy mohou vyměňovat informace o své kapacitě pro přijetí osob.
 • Další podpora ze strany agentur EU: Frontex, Agentura Evropské unie pro otázky azylu a Europol mohou na žádost členských států poskytnout další operativní podporu za účelem zajištění hladkého provádění tohoto rozhodnutí.

Pokyny pro správu hranic

Pokyny pro správu vnějších hranic objasňují, jak mohou příslušníci pohraniční stráže členských států snáze provádět hraniční kontroly v rámci schengenských pravidel. Správa hranic tím získá na účinnosti, aby lidé prchající před válkou mohli neprodleně nalézt přístřeší a zároveň byla zachována vysoká úroveň bezpečnostních kontrol.

Mezi zmíněná usnadnění patří:

 • Zjednodušení hraničních kontrol na hranicích EU s Ukrajinou
 • Flexibilita, pokud jde o podmínky vstupu
 • Povolení k použití dočasných hraničních přechodů
 • Snadný přístup pro záchranné služby a humanitární pomoc
 • Osobní věci a domácí zvířata

V pokynech se důrazně doporučuje, aby se členské státy neváhaly obracet se žádostmi o podporu na agentury EU – agentura Frontex může pomoci s identifikací a registrací příchozích osob a Europol je schopen vyslat své příslušníky, kteří mohou členským státům pomoci při sekundárních kontrolách.

V Kyjevě proběhl summit EU–Ukrajina

Na 24. summitu mezi Evropskou unií a Ukrajinou se předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Jedná se…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📈 V oblasti obchodu bylo české předsednictví v Radě EU velmi aktivní. Konkrétní úspěchy, kterých Česká republika v průběhu #CZPRES dosáhla, najdete tady ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/03/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-obchodu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.