Doporučení z panelových diskuzí občanů se diskutují na plenárním zasedání Konference

Dnešní a zítřejší plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy se bude zabývat doporučeními vzešlých z diskuzních panelů.

Konference o budoucnosti Evropy vyprodukovala v rámci diskuzních panelů několik doporučení, těmi se nyní na plenárním zasedání (dnes a zítra) budou zabývat účastníci jednotlivých panelů. Specificky se budou účastníci zabývat doporučeními z diskuzních panelů Evropská demokracie, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost a Změna klimatu, životní prostředí a zdraví. 

Přibližně 200 náhodně vybraných občanů EU se zúčastnilo každého diskuzního panelu, kde prodiskutovali největší výzvy v dané oblasti a shodli se pak na konkrétních opatřeních, které odešlou institucím – Komisi, Radě a Parlamentu. Právě první doporučení z dvou panelů projedná  plenární zasedání spolu s doporučeními vnitrostátních panelových diskuzí. 

Panelových diskuzí je dohromady čtyři a jejich cílem je přivést dohromady občany EU ze všech koutů Unie, aby se tak zachovala unikátní diverzifikace. Své příspěvky pak umisťují na digitální platformu Konference, kde se rovněž pořádají průběžné online akce ve členských státech EU. 

Ilustrační foto. Zdroj: Evropský parlament

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU