Konference o budoucnosti Evropy bude mít přesah do českého předsednictví

Konference o budoucnosti Evropy je projekt, který dává Evropanům možnost vyjádřit své názory a představy týkající se budoucího směřování Evropské unie. Tyto návrhy navíc nezůstanou jen někde ležet, ale přímo ovlivní budoucnost Unie. Co to tedy je Konference o budoucnosti Evropy? A ovlivní nějak české předsednictví v Radě EU?

Do českého předsednictví v Radě EU zbývá už jen něco málo přes půl roku. Od 1. července 2022 se Česká republika ujme náročného úkolu, jakým je vedení a koordinace Rady EU, hledání kompromisů při jednání členských států a zastupování Rady EU navenek. Důležitou roli pro české předsednictví budou sehrávat mimo jiné výstupy Konference o Budoucnosti Evropy, která je aktuálně v plném proudu napříč celou Unií.

Podle slov státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové budou zřejmě třemi z priorit českého předsednictví posilování vnitřního trhu, bezpečnost a rozvíjení klimatického balíčku s ohledem na udržitelnost. Tato témata jsou nejenže politicky důležitá pro Českou republiku, ale za důležitá je podle průběžných výsledků Konference považují i čeští občané. Zapojením se do Konference tak reálně mohou občané České republiky ovlivnit to, co bude jejich země na evropské úrovni prosazovat.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová navíc podotýká, že Konference o budoucnosti Evropy bude mít pro české předsednictví ještě další rozměr. Pokud celá akce skončí v zamýšleném termínu na jaře 2022, připadne na předsednictví České republiky důležitá úloha převádět výstupy Konference do praxe. Výsledkem by měla být i řada konkrétních návrhů, co by bylo vhodné zanést do evropské legislativy. České předsednictví tak výsledky Konference převezme a posune je dál k jejich naplnění.

Evropané mají budoucnost ve svých rukou

Konference nabízí občanům členských států jedinečnou příležitost, jak ovlivnit fungování a budoucí podobu EU. Celý projekt byl spuštěn letos v květnu u příležitosti Dne Evropy a jeho záměrem je dát Evropanům možnost vyjádřit se k budoucnosti Evropy skrze debaty, které právě sami občané povedou. Vedle debat, diskuzí nebo seminářů může zároveň každý občan EU své názory na jakékoliv téma vyjádřit také prostřednictvím digitální platformy, která je k dispozici ve 24 jazycích.

Do Konference o budoucnosti Evropy se může zapojit opravdu kdokoli. Nezáleží na tom, jestli je dotyčný podporovatelem EU nebo naopak jejím odpůrcem, každý názor je respektovaný, pokud je vyjádřen slušně. Zároveň nezáleží, jestli se Evropané určité akce zúčastní jako diskutující hosté nebo jestli ji sami budou organizovat. Cílem je zapojit do diskuze co možná nejvíce Evropanů, protože na jejich hlasu záleží a svojí účastí mohou změnit Evropu k lepšímu.

Celá myšlenka Konference o budoucnosti Evropy v sobě odráží jednu z priorit Evropské komise na roky 2019-2024, která považuje za nezbytné dát Evropanům větší slovo a ochránit evropskou demokracii před vnějšími zásahy. „Občané musí být v samotném centru našich politických opatření. Proto si přeji, aby všichni Evropané aktivně přispěli ke Konferenci o budoucnosti Evropy a hráli klíčovou úlohu při stanovování priorit Evropské unie. Naši zítřejší Unii můžeme vybudovat jen společně,“ řekla ke Konferenci předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Příležitost, která zůstává nevyužita

Jakkoli se jedná o rozsáhlý evropský projekt, Konference o budoucnosti Evropy nepřitahuje takový zájem veřejnosti, jak bylo pravděpodobně zamýšleno před jejím spuštěním. To je nesmírná škoda, vezme-li se v potaz skutečnost, že na základě jejích výstupů mají být vypracovávány konkrétní návrhy, které následně budou začleněny do unijního právního řádu. Tím, že se Evropané zatím aktivně v rámci diskuze neangažují, se de facto vzdávají své šance ovlivnit prostor, v němž žijí, podle svých představ.

Na samotném začátku Konference byla Česká republika mezi zeměmi, jejíž občané měli o akci nejmenší zájem. Postupem času se situace začala zlepšovat a Češi mají o Konferenci v kontextu EU průměrný až nadprůměrný zájem. Státní tajemnice Milena Hrdinková uvedla, že se zatím zapojilo na 55 tisíc Čechů a na území České republiky se uskutečnilo kolem 80 akcí. Cílem Konference je podle slov státní tajemnice Hrdinkové zjistit, nakolik korespondují představy o EU unijních politiků a běžných Evropanů.

Z celoevropského pohledu bylo do 3. listopadu, kdy byla publikována třetí a prozatím poslední zpráva s názvem Vícejazyčná digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy, zaznamenáno přes 29 tisíc příspěvků. To se na jednu stranu může zdát jako pěkné číslo, na stranu druhou EU má přibližně 450 milionů občanů. Důvody tak omezeného dosahu lze podle článku Rozhlasu Plus spatřovat v pandemii koronaviru, kvůli které se nemohly konat offline akce, a také v nízkém povědomí o Konferenci.

Konference o budoucnosti Evropy bude probíhat ještě několik měsíců a bylo by skvělé, kdyby pokračovala vzestupná tendence zapojení Čechů. Jak ukázal tento článek, je tak možné ovlivnit nejen směřování celé EU, ale také formování priorit, které Česká republika bude prosazovat během svého předsednictví. Konference navíc představuje mimořádnou možnost uvědomit si, že i Češi jsou Evropská unie a že na evropské úrovni mohou, pokud budou chtít, leccos změnit.

Autor: Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.