Debata v Liberci Napříč generacemi, ale také napříč názorovým spektrem

27.10.2021
Euroskop.cz

Debaty často probíhají tak, že pozvaní panelisté kolem hodiny odpovídají na otázky moderátora, který poté dá prostor divákům. Ti se zeptají odborníků na pár otázek, všichni se shodnou a jdou s dobrým pocitem domů. Tak ale rozhodně neprobíhala debata Napříč generacemi, která se odehrála 26. října v libereckém Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Lidé z obecenstva měli možnost mluvit déle než samotní odborníci a prostory zaznívaly různá spektra názorů. Přesto lidé s dobrým pocitem domů odešli.

Není také zvyklostí, aby se po skončení akce značná část obecenstva zdržela a dále debatovala. Naprosto spontánní „after party“ právě ale přesně naplnila smysl Konference o budoucnosti EU. Lidé se stejnými, ale zejména opačnými názory si spolu sedli, naslouchali si a debatovali nad tím, jak společně vytvořit v Evropské unii slibnou budoucnost.

Ale nejdřív o samotné debatě. Pozvání přijala Zora Machartová, ředitelka sdružení Tulipán, a Jana Soukupová, zakladatelka iniciativy Youth, Speak up!. Na poslední chvíli místo Jana Šolce, který se musel ze zdravotních důvodů omluvit, převzal Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech na Úřadu vlády. Debatu moderovala novinářka Monika Durajová.

Potřeba lepší komunikace

„Nebýt dotačních programů EU a zahraničních výjezdů nebyli bychom na takové sociální úrovni. Takže já jsem velký protagonista toho být členem EU,“ tak započala svou řeč Zora Machartová, která byla jako první vyzvána sdílet svou vizi o budoucnosti Evropské unie. Podle ní se budou další roky odvíjet od dění kolem pandemie covidu-19 a považuje za důležité, aby Evropská unie zůstala jednotná.

Jelikož cílem Konference o budoucnosti EU je také navrhnout, v čem by mohla Evropská unie být lepší, ani takovým tématům se panelisté nevyhnuli. Shodli se na tom, že by EU mohla zapracovat na svém způsobu komunikace, aby občané věděli, jakým způsobem funguje a co vše jim přináší.

Hlasy mladé generace

Na debatě bylo znát, že občané Liberce jsou zvyklí debatovat, a vedou k tomu i ty nejmladší generace. Se svým příspěvkem vystoupila Kristýna Kohoutová z kvinty z Gymnázia F. X. Šaldy, která přišla reprezentovat školní debatní klub. Její řeč vyvolala mezi přítomnými diskusi o jednotném trhu práce a stejně tak, jak to bývá na debatních turnajích, padla zde pozitiva (zvýšení konkurenceschopnosti EU) i negativa (snížení suverenity členských států EU) takového kroku.

„Chci žít na moderním kontinentě, který bude otevřený možnostem a bez hranic. To je to, co nám aktuálně EU nabízí, a je úkolem naší mladé generace, abychom si to udrželi,“ řekla ve svém úvodu Jana Soukupová, která také v debatě zastupovala hlas mladé generace.

Zkratka k federaci

Z obecenstva zazněla i řada relativně radikálních názorů z obou stran spektra. Učitel libereckého gymnázia se dožadoval největší možné integrace Evropské unie, tedy vzniku federace. Tento názor vyvážil poslanec Petr Beitl (ODS), který seděl v obecenstvu a sám se častokrát do debaty zapojil. „Já myslím, že mezi tím, kde jsme dnes, a federací se nachází ještě nekonečné množství poloh, kterými je potřeba projít. Udělat tuto zkratku by nebylo ani šťastné, ani správné,“ reagoval.

Sám později sdílel své vize pro české předsednictví, mezi které patří energetická soběstačnost a ochrana vnějších hranic. České předsednictví, které bude probíhat příští rok, bylo také jedno z hlavních témat večera. Pro Janu Soukupovou jsou zase klíčové otázky životního prostředí. Zmínila, že pro určité regiony v České republice bude zelená transformace náročná, ale měli bychom Green Deal brát jako výzvu.

Priority českého předsednictví

Igor Blahušiak má v rámci svého působení z přítomných odborníků asi nejblíž k českému předsednictví, proto se také ujal odpovědi na otázku, jestli budeme v předsednictví myslet na kybernetickou bezpečnost.

„Kybernetická bezpečnost je důležitým aspektem českého předsednictví a je zahrnuta do širšího spektra priorit. Figuruje také v pracovním programu Evropské komise, kde je velmi důležitá stejně jako produkce čipů. Za rok se možná bude schvalovat Evropský akt o čipech. Pokud se tak stane, bude to právě české předsednictví, kdo bude vést tato jednání v rámci Rady Evropské unie,“ řekl ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech.

Jak již bylo zmíněno, po ukončení akce zůstala početná skupina obecenstva, včetně veřejných činitelů, aby mohla pokračovat ve svých debatách z oficiálního programu. Přišla řeč ale i na řadu dalších relevantních témat. Lidé spolu řešili otázky budoucnosti studentů, ale třeba i zastoupení žen v politice.

Autor: Euroskop.cz, Lucie Nalejvačová

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU