Blíží se lhůta pro podání projektů v rámci Nástroje pro technickou podporu

30.09.2021
Tomáš Nalejvač, Úřad vlády, ilustrační foto pixabay

Do pondělí 4. října by měly být předloženy projektové žádosti k podpoře v rámci letošní výzvy tzv. Nástroje pro technickou podporu (TSI) na Sekci pro evropské záležitosti Úřadu vlády (ÚV-SEZ). Ministerstva a další instituce veřejné správy tak mají stále příležitost zasílat své projekty, související s přípravou či implementací strukturálních reforem. Evropská komise (EK) následně vybere projekty, které skrze nástroj TSI podpoří, a zajistí jim tak technickou podporu pro realizaci příslušných reforem.

Hospodářské a sociální důsledky pandemie covidu-19 vyvolaly napříč EU potřebu pro realizaci reforem v oblastech zelené a digitální transformace, sektoru zdravotní péče, rozvoje malých a středních podniků či zefektivnění veřejné správy. Tyto reformy si dávají za cíl zajistit hospodářský restart a posílit odolnost a konkurenceschopnost členských států. V souvislosti s technickou přípravou těchto reforem byl zřízen nástroj TSI, navazující na svého předchůdce Program na podporu strukturálních reforem (SRSP). Skrze tento nástroj mohou členské státy obdržet technickou asistenci při realizaci svých dlouhodobých národních cílů. Podpora je poskytována projektům ve všech fázích, od příprav reforem po samotnou implementaci. Nástroj TSI se zaměřuje především na zpracování analýz, poskytování expertizy, výměnu zkušeností z jiných členských států EU, vzdělávací aktivity či shromažďování statistických dat.

Význam letošní výzvy k podpoře z nástroje TSI souvisí především s implementací reforem českého Národního plánu obnovy (NPO), který byl schválen Radou EU dne 9. září 2021. Nástroj TSI může být v tomto směru nápomocen s technickou přípravou zavádění reforem zahrnutých do 6 pilířů NPO. Implementace reforem NPO tedy není jen klíčovou národní prioritou, nýbrž i cílem EK. Důraz na implementaci plánů obnovy členských států potvrzuje i novinka letošní výzvy, tzv. vlajkové projekty. Ty byly navrženy na základě analýzy častých opatření v těchto plánech. Jelikož si EK v rámci každé výzvy TSI vybírá projekty k podpoře, bude vazba projektů na příslušnou reformu z NPO hrát klíčovou roli při finálním výběru. Skrze efektivní zavedení jednotlivých reforem plánů obnovy členských států tak bude možné dosáhnout opětovného hospodářského růstu EU a vytvoření prostředí, schopného dostatečně reagovat na budoucí výzvy.

Pro ČR zůstává prioritní reformní oblastí především digitalizace. Tímto svým zacílením se ČR snaží reagovat na doporučení Rady pro ČR na rok 2020, dle kterých zůstává v oblasti digitalizace, především pak digitalizace veřejné správy, pod evropským průměrem. Právě digitální tranzice je jednou z klíčových reformních oblastí podporovaných v rámci TSI. Nástroj TSI se v prostředí české veřejné správy těší široké oblibě. EK za dobu existence tohoto nástroje (a jeho předchůdce SRSP) podpořila v případě ČR již 49 projektů. EK tradičně poskytuje potenciálním žadatelům z řad českých institucí veřejné správy pravidelné technické konzultace k předloženým návrhům za účelem vyšší šance při závěrečném výběru. V letošním roce již EK vybrala v rámci mimořádné výzvy TSI k technické podpoře projekt Ministerstva financí, přispívající k vytvoření příznivého FinTech ekosystému pro start-upy i již existující firmy na českém finančním trhu.

Autor: Tomáš Nalejvač, Úřad vlády

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

📈 V oblasti obchodu bylo české předsednictví v Radě EU velmi aktivní. Konkrétní úspěchy, kterých Česká republika v průběhu #CZPRES dosáhla, najdete tady ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/03/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-obchodu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.