15. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

22.08.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Poslední díl seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech je netradičně věnován osobě, která nepochází z evropského kontinentu. Připravili jsme pro vás bonusový článek, který má dodat perspektivu celému seriálu. A jelikož se perspektiva nejlépe nachází s odstupem, dnešní proslov patří americkému historikovi a profesorovi na Yaleově univerzitě Timothy Snyderovi.

Timothy Snyder

Proslov Timothy Snydera se odehrával symbolicky 9. května 2019 na vídeňském náměstí Judenplatz (česky Židovské náměstí) v den, kdy si část Evropy připomíná vítězství nad nacistickým Německem, ale také proslov Roberta Schumana. K Schumanově deklaraci se můžete vrátit v historických dílech seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech.

Timothy Snyder se v tento den postavil před své publikum, plaše se na něj usmál, zaváhal a pak řekl: „Moje jméno je Timothy Snyder, jsem americký historik a byl jsem požádán, abych přednesl zprávu Evropě. Toto je ta zpráva. Jste více než vaše mýty. Pro ty z nás navenek jste zdrojem naděje; snad jediný zdroj naděje budoucnosti.“

Poté přes půl hodiny mluvil o Evropě. A na konci jeho proslovu bylo každému jasné, co bylo poselstvím jeho zprávy pro Evropu.

Nemožnost existence národních států v Evropě

„Jste více než vaše mýty. Ale aby to tak skutečně bylo, abyste byli nadějí, kterou my ostatní kolem potřebujeme, musíte se vyrovnat s historií. Myšlenka, že Evropa je skupina národních států, která si zvolila integraci, je fatální, fatální mýtus.“

Proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

Snyder zastává populární a polarizující myšlenku, že země, které založily evropský projekt a ty, které se jako první přidaly, nejsou a nikdy nebyly národními státy. Podle něj například Velké Británie v té době velmi dobře chápala, že evropský projekt je substitutem pro impérium, jak z obchodní stránky, tak ze strany moci. Příkladem může být pád španělského a portugalského koloniálního impéria a jejich okamžitý vstup do Evropského společenství.

Proto je podle amerického historika Evropská unie výplodem padlých nebo selhávajících evropských impérií. Země, které rozšířily EU v 90. letech a na začátku 21. století, vznikly po 1. sv. válce jako národní státy, ale žily jen velmi krátkou dobu. S příchodem 2. sv. války podle Snydera prakticky zanikly. Z těchto důvodů vidí Evropskou unii jako složení dvou druhů států – těch, které byly centry impérií, a těch, které byly na periferii impérií.

Timothy Snyder (1969)

Timothy Snyder
  • narodil se v jihozápadním Ohiu

  • jeho matka byla žena v domácnosti a otec zvěrolékař

  • vystudoval historii a politické vědy na Brownově univerzitě

  • v roce 1995 získal doktorát z filozofie na Oxfordské univerzitě

  • momentálně je profesorem na Yaleově univerzitě

  • umí číst a psát jedenácti evropskými jazyky

  • je členem Výboru pro svědomí Muzea památky holokaustu v USA

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Evropa má odpovědnost za svou minulost i budoucnost

„Evropský příběh je pěkný. Je to pěkný příběh o tom, že existovaly pěkné nevinné malé evropské národní státy, které si svým malým pěkným způsobem uvědomily, že je spojují ekonomické zájmy. Je to pěkný malý příběh, ale není to historie. Dějiny 20. století jsou dějinami evropských mocností, které za posledních 500 let ovládly svět a ocitly se nuceny stáhnout se zpět do Evropy, a tam, v Evropě vytvořily něco nového.“

Proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

Snyder zdůrazňoval, že Evropa nejen nemůže zapomenout na svou koloniální historii, a má přijmout odpovědnost za ní, ale také by neměla zapomínat na vlastní úspěchy. Další historická událost, která by podle Snydera neměla být zapomenuta, je holokaust. Bezpečnost Židů je momentálně velké téma například ve Francii, která za posledních pár let zaznamenala zvýšený počet antisemitských útoků.

Snyder zdůrazňoval, že bychom se neměli spolehnout pouze na národní paměť, ale vnímat historii takovou, jaká skutečně byla. Například právě pro holokaust určil tři příčiny, které jsou zásadní i pro budoucnost Evropy dnes: ekologická panika, odlidštění a zničení státu. Ekologickou panikou argumentoval Hitler, když přesvědčoval Němce, že půda je omezená, věda a technologie je nezachrání, a proto ji musí vzít ostatním.

Odlidštění se netýkalo jen Židů, ale také třeba sovětských válečných zajatců, kteří byli zabiti, protože se věřilo, že jejich potrava stála víc, než jakou by jejich práce mohla mít cenu. Stali se tak po Židech druhou největší skupinou nebojujících obětí. Zabili jich 3 miliony. A v neposlední řadě zničení státu. Zničení Rakouska, Československa, Polska, pobaltských států a pokus o zničení Sovětského svazu. Ničit státy je podle Snydera vlastní podstatou impérií.

Evropa jako ostrov naděje

„Když řeknu, že jste víc než vaše mýty, myslím tím, že jste hroznější než vaše mýty. Myslím tím, že jste mocnější než vaše mýty. Myslím tím, že mýty, které máte, vás odvádí nejen od toho, abyste viděli rozsah evropské odpovědnosti za minulost, ale také vás odvádí od rozsahu evropské odpovědnosti za budoucnost. Je velmi snadné říct, i když důležité říct, že Evropané plně nepochopili rozsah holokaustu a souvisejících zločinů. Je velmi snadné říct, a jiní přede mnou už to řekli jako Frantz Fanon, Aimé Césaire nebo Hannah Arendt, že holokaust je součástí rozsáhlejší historie evropské říše. Ale je to důležité říct.“

Proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

Timothy Snyder věří, že Evropané se sami vzdali své moci právě proto, že si špatně vykládají vlastní historii. Řekl, že to samé se děje ve Spojených státech amerických, kde se lidé také zmýlili ve své imperiální minulosti. Ale neztrácí s Evropou naději. Podle něj je nicméně klíčové, aby si Evropané přestali vyprávět příběh o tom, jak kdysi vládli světu.

Poté by totiž mohli vidět, že Evropská unie je jedinou správnou odpovědí na nejdůležitější otázku v historii moderního světa, a to co dělat po impériu? Špatná odpověď, nebo odpověď s omezeními je podle Snydera vytvořit národní stát, nebo jiné impérium. Jedinou správnou odpověď, kterou přijímá, je Evropská unie. Proto zprávou „jste více než vaše mýty“ míní, že EU je také zdrojem naděje pro ty, kteří se nacházejí mimo ni. Tam se totiž stále ještě nachází imperiální svět.

Ethos, Logos, Pathos proslovu Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

Ethos – Timothy Snyder je respektovaný historik

Logos – postupné objasnění, proč je Evropa podle něj mocnější než její mýty

Pathos – apel, se kterým Snyder promlouval k lidem ve sváteční den na symbolickém místě

V unikátnosti je síla

„Vytvořili jste obrovskou zónu výjimek ve velmi pozitivním smyslu. Vytvořili jste největší ekonomiku v historii světa, vytvořili jste řadu souvisle fungujících sociálních států a demokracií. Nikde jinde na světě nic takového neexistuje. Venku odtud stále existují impéria. A mimo tuto oblast jsou stále přítomny tři motivy, které jsem zmínil, základní motivy impéria, a zvláště krutého impéria, kterým byl holokaust.“

Proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010

Tři již zmíněné aspekty impéria jsou dle Snyderových slov stále přítomny. Ekologická panika existuje ve formě politických stran a leaderů, kteří popírají globální oteplování a opět tvrdí, že věda nemá pravdu. Není náhoda, že stejní lidé říkají, že uprchlíci a migranti jsou nepřátelé. Snyder ale vidí spojitost mezi migranty a klimatickými změnami. Dle jeho názoru klimatické změny nejvíc zasáhnou jih, odkud migranti přicházejí. Druhý aspekt, ničení států, se týká slabých států, o kterých rozhodují velmoci. Jako příklad uvedl invazi USA do Iráku v roce 2003 nebo ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2014.

Zdůrazňoval něco, co možná není vidět zevnitř, ale je to jasně vidět zvenčí, a to, že Evropská unie posiluje evropský stát. Proto považuje zásadní debatu uvnitř EU o suverenitě za nesmyslnou. Evropská unie posiluje stát uvnitř vytvořením sociálního státu, ale také navenek, protože působí jako nárazník proti silám globalizace.

Třetím aspektem je odlidštění, které inspirovalo název Snyderova proslovu. Čísla 1010 měly znamenat rozdíl mezi člověkem pojatým významově a pouze numericky. 0 značí člověka, na kterého se nahlíží jako na číslo, a 1 člověka, který je vnímán kvalitativně. Pro odlidštění v současnosti použil jako příklad bodový systém pro občany v Číně, produkci nástrojů manipulace v Silicon Valley nebo zásahy Ruské federace do cizích voleb.

I v tomto aspektu vkládal naději do Evropské unie, protože jako jediná na světě dosáhla pozitivního pokroku v oblasti digitálních lidských práv. Zdůraznil také, že tak může učinit pouze subjekt jako EU, protože stát nebude nikdy vyšetřovat sám sebe. Dokáže to pouze EU, protože nemá vnitrostátní politický systém.

Celý proslov Timothy Snydera s názvem Judenplatz 1010 si může přečíst v anglickém jazyce zde. Pokud vás jeho myšlenky zaujaly, pusťte si i video záznam proslovu.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.