Stálé zastoupení ČR při EU: most mezi Prahou a Bruselem

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii je největší českou diplomatickou misí ve světě. S přípravami na české předsednictví se počet diplomatů hájících české zájmy v Bruselu ještě navýší. Jaká je tedy role Stálého zastoupení v Bruselu?

S blížícím se předsednictvím ČR v Radě EU se na tento nelehký úkol všichni pečlivě připravujeme. O tom, co nás čeká a nemine, jsme již psali v našem dřívějším článku. Na území České republiky se ve druhé polovině roku 2022 uskuteční přibližně 250 akcí, a tak se na šest měsíců staneme centrem evropského dění.

Kromě politických a kulturních událostí konaných v České republice bude značná část práce zejména na legislativě EU probíhat v evropských institucích v Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Jakou roli zde tedy sehrává Stálé zastoupení?

Diplomaté Stálého zastoupení absolvují několik tisíc zasedání ročně

Stálé zastoupení ČR při EU je důležitým pojícím článkem mezi českou státní správou
a evropskými institucemi. Jeho hlavním úkolem je zastupovat české zájmy na evropské úrovni a udržovat kontakty s představiteli institucí EU a Stálých zastoupení jiných zemí na pracovní úrovni, vyjednávat s nimi kompromisy a získávat jejich podporu.

Běžnou náplní práce diplomatů je účast na více než 150 pracovních skupinách Rady EU, které se scházejí k dílčím tématům. Na pracovních skupinách hájí pozice ČR, jejichž příprava je v rukou věcně příslušných ministerstev a dalších orgánů státní správy, a informují zpětně ústředí o hlavních výstupech. Společně s Úřadem vlády a Ministerstvem zahraničních věcí se také spolupodílejí na přípravě podkladů, stanovisek ČR a na logistickém zajištění desítek zasedání Rad ministrů, nebo Evropských rad, na nichž jednají hlavy států a vlád všech členských států. Jaký je rozdíl mezi Radou EU a Evropskou radou se dočtete zde.

Není to typická diplomatická mise, na jakou jsme standardně v zahraničí zvyklí. Stálé zastoupení v Bruselu je členěno dle příslušnosti diplomatů k jednotlivým politikám, zejména v rámci Výboru stálých zástupců, tzv. – COREPERu I a COREPERu II, ve kterém zasedají velvyslanci. COREPER I se věnuje mimo jiné zemědělské, dopravní, sociální politice, životnímu prostředí nebo zdraví, zatímco COREPER II řeší zahraniční politiku, hospodářské a finanční věci nebo spravedlnost a vnitřní věci. Třetím důležitým výborem je pak Politický a bezpečnostní výbor (COPS), který je, jak název napovídá, odpovědný za zahraniční, bezpečnostní a obrannou politiku. Vzhledem k šíři projednávaných témat není překvapením, že na Stálém zastoupení působí vedle diplomatů z Ministerstva zahraničních věcí i experti z jednotlivých resortů.

Přípravu a koordinaci činnosti COREPERu I má na starost tzv. skupina Mertens. Tzv. skupina Antici se stará o přípravu a koordinaci práce COREPERu II. Pro COPS tuto funkci zastává tzv. skupina Nicolaidis. Zajímavostí je, že jména těchto skupin vznikla dle příjmení prvních zahraničních diplomatů, kteří předsedali historicky prvním koordinačním pracovním skupinám pro tři zmíněné Výbory.

S českým předsednictvím přibydou v Bruselu další aktivity

Stálé zastoupení v Bruselu již dnes intenzivně spolupracuje s Úřadem vlády na přípravách předsednictví ČR v Radě EU. Jedním z aktuálních úkolů je příprava společného programu předsednického tria, který bude do prosince 2021 předmětem jednání a draftování
zejména na úrovni Antici a Mertens.

Během předsednictví pak budou diplomaté výše zmiňovaným 150 pracovním skupinám předsedat a řídit je.

Hlavním a zcela zásadním rozdílem oproti „běžnému provozu“ Stálého zastoupení během předsednictví je, že ČR nebude na prvním místě hájit své národní zájmy. Naším cílem bude nalezení kompromisu a ideálně konsenzuální pozice mezi členskými státy tak, aby vznikla jasná společná pozice Rady, kterou pak bude ČR hájit při jednáních s ostatními institucemi EU v rámci legislativního procesu.

Důležité tak je si již před zahájením předsednictví pomalu zvykat na roli tzv. honest brokera, poctivého rozhodčího, a k prosazování národních pozic a stanovisek přistupovat s ještě větším smyslem pro kompromis.

V neposlední řadě se čeští diplomaté na Stálém zastoupení po dobu šesti měsíců stanou hlasem Evropské unie a budou hájit její zájmy i ve vztahu ke třetím zemím a mezinárodním organizacím. Ze všech těchto důvodů je úzká spolupráce mezi Úřadem vlády, jakožto centrálním koordinátorem příprav českého předsednictví, dalšími resorty a Stálým zastoupením ČR při EU nezbytná.

Autor: Úřad vlády

Fotosoutěž na téma Můj domov Evropa

Střední průmyslová škola stavební v Ostravě a Asociace středoškolských klubů České republiky pořádají již třináctý ročník fotosoutěže, která je tradičně určena všem milovníkům fotografování. Téma letošní fotosoutěže se váže k…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.