Spotřebitelé v březnu 2021

10.04.2021
Euroskop

Hračky jsou stále nejvíce nebezpečné

  • Komise vydala zprávu o bezpečnosti výrobků

Krátce…

Hračky jsou stále nejvíce nebezpečné

  • Systém včasného varování Safety Gate umožňuje od roku 2003 rychlou výměnu informací mezi státy EU/EHP, velkou Britániií a Komisí ohledně nebezpečných nepotravinářských výrobků, jež ohrožují zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

  • Podle zprávy patří mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků hračky (27 % všech oznámení), po nichž následují motorová vozidla (21 %) a elektrická zařízení a vybavení (10 %).

Komise 2. 3. 2021 zveřejnila výroční zprávu o Safety Gate, systému EU pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích, který pomáhá při stahování nebezpečných nepotravinářských výrobků z trhu. Zpráva konstatuje, že počet opatření přijatých příslušnými úřady na základě varování rok od roku roste a dosáhl rekordních 5 377, přitom v roce 2019 to bylo 4 477. Celkově 9 % všech varování vydaných v roce 2020 se týkalo výrobků na ochranu před COVID-19, většinou roušek, které neplnily svou funkci. Mezi další nebezpečné výrobky určené k ochraně před tímto onemocněním, které byly oznámeny přes Safety Gate, patří dezinfekční prostředky obsahující toxické látky, např. methanol, který může vést k oslepnutí nebo dokonce úmrtí po požití, či UV sterilizátory vydávající silné záření, které působí podráždění kůže. Činnost v oblasti dozoru se zaměřila na výrobky určené k ochraně před COVID-19, které jsou nyní zásadně důležité pro všechny spotřebitele: v roce 2020 bylo vydáno 161 varování o rouškách, 3 o zvláštních kombinézách, 13 o dezinfekčních prostředcích na ruce a 18 o UV lampách, které měly fungovat jako sterilizátory. Rozesílání varování v systému Safety Gate pokračuje i v letošním roce. V roce 2020 si úřady z 31 zemí zapojených do sítě Safety Gate (členské státy EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Velká Británie) prostřednictvím systému vyměnily 2 253 varování o opatřeních proti nebezpečným výrobkům. Na jejich základě bylo přijato 5 377 následných opatření, což oproti počtu následných opatření v roce 2019 představuje nárůst o více než 20 %. Podle zprávy patří mezi nejčastěji oznamované kategorie výrobků hračky (27 % všech oznámení), po nichž následují motorová vozidla (21 %) a elektrická zařízení a vybavení (10 %). To dokládá, že v rámci dozoru nad trhem v EU je zvláštní pozornost věnována právě dětem, které jsou jako spotřebitelé zranitelnou skupinou. Obecně nejčastěji byly oznamovány výrobky, které mohou způsobit zranění jako zlomeniny nebo otřes mozku (25 %), pak chemické složky ve výrobcích (18 %) a výrobky rizikové pro děti z důvodu nebezpečí udušení (12 %).

Sdílet tento příspěvek

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.