Zaměstnanost a sociální věci v únoru 2021

10.03.2021
Euroskop

Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje SURE

  • Komise vydala další kolo sociálních dluhopisů

Krátce…

Komise vyplatila 9 členským státům 14 mld. € z nástroje SURE

  • Dluhopisy, které EU vydává v rámci nástroje SURE, nesou označení „sociální dluhopisy“.

  • Z každých 105 €, které členské státy obdrží, vrátí v okamžiku splatnosti dluhopisu jen 100 €.

Komise 2. 2. 2021 vyplatila 9 členským státům 14 mld. € v rámci 4. splátky finanční podpory z nástroje SURE. Jedná se o 1. platbu v roce 2021 (více v příspěvku „Komise chce pomoci zajistit pracovní místa”, Zaměstnanost a sociální věci v dubnu 2020, v příspěvku „Pomoc z nástroje SURE byla schválena Radou”, Zaměstnanost a sociální věci v září 2020, v příspěvku „Na lucemburské burze byl kotován první sociální dluhopis vydaný v rámci programu SURE”, Zaměstnanost a sociální věci v říjnu 2020 a v příspěvku „Komise vydala sociální dluhopis v hodnotě 14 mld. €”, Zaměstnanost a sociální věci v lednu 2021). V rámci této operace obdržela Belgie 2 mld. €, Kypr 229 mil. €, Maďarsko 304 mil. €, Lotyšsko 72 mil. €, Polsko 4,28 mld. €, Slovinsko 913 mil. €, Španělsko 1,03 mld. €, Řecko 728 mil. € a Itálie 4,45 mld. €. Všechny tyto státy již dostaly finanční podporu z nástroje SURE v roce 2020 v rámci jedné z prvních 3 emisí a výplat, které proběhly v loňském roce. Poptávka mezi investory byla vysoká – dluhopisy byly více než 8krát, resp. 12krát nadobjednány, což Komisi opět umožnilo získat velmi dobré cenové podmínky. Konkrétně 7letý dluhopis byl oceněn se záporným výnosem –0,497 %. To znamená, že z každých 105 €, které členské státy obdrží, vrátí v okamžiku splatnosti dluhopisu jen 100 €. Dluhopis s 30letou splatností byl oceněn mírně pozitivním výnosem ve výši 0,134 %, což je u takové doby splatnosti vynikající výsledek. Tyto podmínky se přenášejí přímo na členské státy EU. Tyto půjčky pomáhají členským státům řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. Konkrétně jim pomůžou pokrýt náklady, které přímo souvisejí s financováním vnitrostátních režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření, jež zavedly v reakci na koronavirovou pandemii, mimo jiné pro osoby samostatně výdělečně činné. Výplata prostředků navazuje na vydání 4. sociálního dluhopisu v rámci nástroje EU SURE, který přilákal velký zájem investorů. Značné nadobjednání emise se promítlo do příznivých cenových podmínek, které Komise přímo přenáší na přijímající členské státy. Včetně částek získalo již 15 členských států v rámci nástroje SURE celkem 53,5 mld. €. Po vyplacení všech prostředků z nástroje obdrží Belgie cekem 7,8 mld. €, Kypr 479 mil. €, Maďarsko 504 mil. €, Lotyšsko 192 mil. €, Polsko 11,2 mld. €, Slovinsko 1,1 mld. €, Španělsko 21,3 mld. €, Řecko 2,7 mld. € a Itálie 27,4 mld. €. Nástroj SURE má celkovou kapacitu až 100 mld. € a členské státy mohou o tuto finanční podporu stále žádat.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU