Zemědělství a rybolov v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Účetní dvůr vyhodnotil, že biodiverzita klesá i přes specifická opatření, Rada chce podpořit zemědělce částkou až 50 tis. €, Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022

  • EU a členské státy se nedostatečně starají o biodiverzitu

  • EU poskytne dodatečnou podporu pro zemědělce až 50 tis. €

  • EU nestíhá reformu, nová SZP by měla být až v roce 2023

Krátce…

Účetní dvůr vyhodnotil, že biodiverzita klesá i přes specifická opatření

  • Úroveň biodiverzity v EU klesá, i přes přijatá opatření, konstatovali auditoři.

  • Přínos SZP by měl být větší, prozatím neexistují měřitelné ukazatele opatření SZP vzhledem k biodiverzitě.

ÚD EU 5. 6. 2020 zveřejnil hodnotící zprávu, ve které varuje, že i přes přijatá specifická opatření biologická rozmanitost v EU dál klesá. Strategie EU pro biologickou rozmanitost není dostatečná a koordinace se SZP má dle auditorů také mezery. ÚD doporučil Komisi, aby lépe koordinovala strategii do roku 2030, zvýšila přínos přímých plateb a opatření rozvoje venkova k biodiverzitě. Za tím účelem jí auditoři doporučili vypracovat spolehlivé ukazatele pro posuzování dopadu SZP. Největší přínos pro biodiverzitu by měly mít programy rozvoje venkova, ale na přímé platby zase putuje 70 % rozpočtu SZP a přínos těchto výdajů k biodiverzitě je nespolehlivě sledován. Systém sankcí také není pro biodiverzitu efektivní a je zřejmé, že potenciál ekologizace pro zvýšení biologické rozmanitosti nebyl dostatečně využit.

Rada chce podpořit zemědělce částkou až 50 tis. €

  • Zemědělci budou moci žádat o dodatečnou podporu až 50 tis. € do 31. 12. 2020.

  • Členské státy mohou čerpání pomoci omezit různými kritérii.

Rada 24. 6. 2020 přijala speciální opatření pro zemědělce zasažené krizí způsobenou COVID-19. Nařízení umožňuje jednotlivým farmářům udělit platby do 7 tis. € a malým a středním zemědělským podnikům až do výše 50 tis. €. Cílem je využít finanční prostředky, které jsou v současnosti dostupné z PRV k podpoře zemědělců a k řešení jejich problémů s likviditou. Nařízení umožňuje specifikaci příjemců podpory např. dle sektoru produkce, typu hospodaření, počtu zaměstnanců apod. Podpora by měla činit maximálně 2 % finančních prostředků PRV. Platby mají být provedeny do 30. 6. 2021, podávání žádostí má být omezeno datem 31. 12. 2020.

Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022

  • Rada a EP se shodly, že současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022.

  • Vyplácení přímých plateb a dalších podpor by změna neměla ohrozit.

Rada se 30. 6. 2020 dohodla s EP na podpoře zemědělců za stávajících pravidel SZP až do roku 2022, kdy mají v platnost vstoupit nová pravidla. Přímé platby a další podpory mají být zemědělcům vypláceny bez přerušení a neměly by mít kvůli zpoždění nové SZP problémy. Rada k tomuto kroku přistoupila i s ohledem na koronavirovou krizi. Finální rozhodnutí o podobě přechodných pravidel padne pravděpodobně koncem roku 2020, až bude jasná podoba nového VFR, na kterém je nová SZP závislá.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.