Zemědělství a rybolov v červnu 2020

10.07.2020
Euroskop

Účetní dvůr vyhodnotil, že biodiverzita klesá i přes specifická opatření, Rada chce podpořit zemědělce částkou až 50 tis. €, Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022

  • EU a členské státy se nedostatečně starají o biodiverzitu

  • EU poskytne dodatečnou podporu pro zemědělce až 50 tis. €

  • EU nestíhá reformu, nová SZP by měla být až v roce 2023

Krátce…

Účetní dvůr vyhodnotil, že biodiverzita klesá i přes specifická opatření

  • Úroveň biodiverzity v EU klesá, i přes přijatá opatření, konstatovali auditoři.

  • Přínos SZP by měl být větší, prozatím neexistují měřitelné ukazatele opatření SZP vzhledem k biodiverzitě.

ÚD EU 5. 6. 2020 zveřejnil hodnotící zprávu, ve které varuje, že i přes přijatá specifická opatření biologická rozmanitost v EU dál klesá. Strategie EU pro biologickou rozmanitost není dostatečná a koordinace se SZP má dle auditorů také mezery. ÚD doporučil Komisi, aby lépe koordinovala strategii do roku 2030, zvýšila přínos přímých plateb a opatření rozvoje venkova k biodiverzitě. Za tím účelem jí auditoři doporučili vypracovat spolehlivé ukazatele pro posuzování dopadu SZP. Největší přínos pro biodiverzitu by měly mít programy rozvoje venkova, ale na přímé platby zase putuje 70 % rozpočtu SZP a přínos těchto výdajů k biodiverzitě je nespolehlivě sledován. Systém sankcí také není pro biodiverzitu efektivní a je zřejmé, že potenciál ekologizace pro zvýšení biologické rozmanitosti nebyl dostatečně využit.

Rada chce podpořit zemědělce částkou až 50 tis. €

  • Zemědělci budou moci žádat o dodatečnou podporu až 50 tis. € do 31. 12. 2020.

  • Členské státy mohou čerpání pomoci omezit různými kritérii.

Rada 24. 6. 2020 přijala speciální opatření pro zemědělce zasažené krizí způsobenou COVID-19. Nařízení umožňuje jednotlivým farmářům udělit platby do 7 tis. € a malým a středním zemědělským podnikům až do výše 50 tis. €. Cílem je využít finanční prostředky, které jsou v současnosti dostupné z PRV k podpoře zemědělců a k řešení jejich problémů s likviditou. Nařízení umožňuje specifikaci příjemců podpory např. dle sektoru produkce, typu hospodaření, počtu zaměstnanců apod. Podpora by měla činit maximálně 2 % finančních prostředků PRV. Platby mají být provedeny do 30. 6. 2021, podávání žádostí má být omezeno datem 31. 12. 2020.

Současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022

  • Rada a EP se shodly, že současná pravidla SZP mají platit až do konce roku 2022.

  • Vyplácení přímých plateb a dalších podpor by změna neměla ohrozit.

Rada se 30. 6. 2020 dohodla s EP na podpoře zemědělců za stávajících pravidel SZP až do roku 2022, kdy mají v platnost vstoupit nová pravidla. Přímé platby a další podpory mají být zemědělcům vypláceny bez přerušení a neměly by mít kvůli zpoždění nové SZP problémy. Rada k tomuto kroku přistoupila i s ohledem na koronavirovou krizi. Finální rozhodnutí o podobě přechodných pravidel padne pravděpodobně koncem roku 2020, až bude jasná podoba nového VFR, na kterém je nová SZP závislá.

Týden v EU od 16. do 22. května

Úvodník Kulatý stůl Národního konventu o EU Balíček REPower EU Zasedání Rady pro zahraniční věci Jarní balíček dokumentů evropského semestru Miniplenární zasedání Dohoda o aktu o digitálních trzích Schválené rámcové

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.