Vnitřní trh v dubnu 2020

09.05.2020
Euroskop

Bankovní balík Komise má usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům, Komise chce pomáhat společnostem s vysokým potenciálem při růstu a expanzi

  • Nový balík opatření má usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům

  • EU chce pomáhat zasaženým společnostem

Bankovní balík Komise má usnadnit poskytování úvěrů domácnostem a podnikům

  • Pravidla, která byla zavedena v reakci na finanční krizi, zajistila, že jsou banky v EU odolnější a lépe připraveny vypořádat se s otřesy v ekonomice.

  • Cílem balíku je zajistit, aby banky mohly půjčovat finanční prostředky na podporu ekonomiky a pomohly zmírnit dopad koronaviru.

  • Sdělení připomíná, že pravidla EU umožňují bankám a orgánům bankovního dohledu během hospodářských krizí jednat pružně, ale odpovědně, aby mohly podpořit občany a firmy, zejména pak malé a střední podniky.

  • Nařízením se provádějí cílené změny, aby se maximalizovala schopnost úvěrových institucí poskytovat úvěry a absorbovat ztráty související s pandemickou pandemií a byla přitom zachována jejich odolnost.

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Commission Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending – Supporting businesses and households amid COVID-19 (COM(2020)169)

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council – amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in response to the COVID-19 pandemic (COM(2020)310)

  • Komise 28. 4. 2020 přijala balík opatření v oblasti bankovnictví, který má usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům v celé EU. Cílem tohoto balíku je zajistit, aby banky mohly i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomohly zmírnit závažný hospodářský dopad koronaviru. Obsahuje interpretační sdělení o účetním a obezřetnostním rámci EU a změny bankovních pravidel EU.

Pozadí

Reakce EU na tuto krizi musí být koordinovaná, aby se zabránilo roztříštěnosti na úrovni jednotlivých členských států a byly zajištěny rovné podmínky. Komise podporuje domácnosti a podniky, aby zmírnila hospodářské dopady koronaviru. Banky mohou v této činnosti výrazně pomoci. EU chce využít flexibilitu bankovních pravidel EU a navrhovaných cílených legislativních změn, aby si banky i nadále udržely svou likviditu, a domácnosti a podniky tak mohly získat potřebné finanční prostředky.

Klíčové a sporné body

V rámci cílené změny bankovních pravidel Komise navrhla několik změn obezřetnostních pravidel EU (nařízení č. 575/2013 o kapitálových požadavcích) s cílem maximalizovat schopnost bank poskytovat úvěry a absorbovat ztráty související s koronavirem.

Komise navrhuje dočasná opatření ke zmírnění bezprostředního dopadu vývoje souvisejícího s koronavirem. Za tím účelem by měl být upraven harmonogram uplatňování mezinárodních účetních standardů na kapitál bank, na veřejné záruky poskytnuté během této krize by se mělo uplatnit příznivější zacházení, mělo by být odloženo datum uplatňování kapitálové rezervy k pákovému poměru a změněn způsob vylučování některých expozic z výpočtu pákového poměru.

Komise rovněž navrhuje, aby se urychlilo uplatňování dohodnutých opatření, která mají banky motivovat k financování zaměstnanců, MSP a projektů infrastruktury.

Ve sdělení Komise potvrzuje prohlášení o využití flexibility v rámci účetních a obezřetnostních pravidel, mimo jiné prohlášení Basilejského výboru pro bankovní dohled, Evropského orgánu pro bankovnictví a ECB. Komise vyzývá banky a orgány bankovního dohledu, aby flexibilitu v účetním a obezřetnostním rámci EU využily.

Komise ve sdělení rovněž zdůrazňuje oblasti, v nichž banky mají jednat odpovědně, např. tím, že upustí od vyplácení dividend akcionářům nebo že přijmou konzervativní přístup k vyplácení pohyblivé složky odměny. Dále v dokumentu poukazuje na to, jak mohou banky podnikům a občanům pomoci prostřednictvím digitálních služeb, včetně bezkontaktních a digitálních plateb.

Předpokládaný další vývoj

Komise chce zahájit diskuse u kulatého stolu, během nichž se setkají zástupci spotřebitelů a podniků s finančním sektorem.

Odkazy

Krátce…

Komise chce pomáhat společnostem s vysokým potenciálem při růstu a expanzi

  • Evropské společnosti se potýkají s obtížemi při hledání dostatečných investic na rozvoj a expanzi.

  • Odhaduje se, že až 90 % rychle rostoucích společností má problémy s financováním růstu.

  • ESCALAR má zlepšit dostupnost rizikového kapitálu a financování růstu v EU.

Komise 8. 4. 2020 spustila nástroj ESCALAR, což je nový investiční koncept vytvořený ve spolupráci s EIF, který má podpořit rizikový kapitál a financování růstu pro nadějné společnosti, aby mohly expandovat. Spuštěním nástroje ESCALAR realizuje Komise jedno z opatření oznámených v nové strategii pro MSP, která mají zlepšit přístup těchto podniků k financování. Tato iniciativa je důležitá v obtížné hospodářské situaci, které MSP nyní v důsledku šíření koronavirové nákazy čelí. Ve své pilotní fázi poskytne ESCALAR podporu ve výši až 300 mil. € prostřednictvím EFSI. Cílem je zvýšit investiční kapacitu fondů rizikového kapitálu a soukromého kapitálu, což by mohlo aktivovat investice na podporu nadějných společností ve výši až 1,2 mld. €, tj. čtyřnásobku původní investice. Správci fondů, kteří mají zájem, se mohou zapojit prostřednictvím otevřené výzvy k vyjádření zájmu, kterou zveřejnil EIF. ESCALAR má podpořit uzavření fondů tím, že upíše prostředky až do výše 50 % objemu fondu. Cílí jak na nové fondy zaměřené na financování rozvíjejících se podniků, tak i na fondy stávající, které chtějí ze svého portfolia podpořit růst společností s velkým potenciálem. Současná výzva v rámci nástroje ESCALAR je pilotní fáze pro rok 2020. Záměrem je, aby se ESCALAR na základě této pilotní zkušenosti stal po roce 2020 spolu se stávajícími finančními nástroji jedním z hlavních evropských finančních nástrojů v příštím VFR (2021–2027).

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🎉🎉 V rámci českého předsednictví v Radě EU pořádáme další akci ze série Předsedáme Evropě, tentokrát v Plzni.

Budeme se na vás těšit 24. září od 10 do 19 hodin na náměstí Republiky.

Odkaz na akci naleznete zde ➡️ https://fb.me/e/20cWW6i8S

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.