Eu-LISA: Správa bezpečnostních informačních systémů EU


text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop, 8. 4. 2020

Bezpečnostní informační systémy pomáhají EU zajistit, aby se na její území nedostaly nebezpečné osoby nebo ti, kdo nesplňují podmínky pro vstup. Jejich fungování, vzájemné propojení a rozvoj zajišťuje agentura eu-LISA. O její práci se dozvíte v dalším dílu seriálu Euroskopu.

AgenturyEU.Kollertova2020

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) poskytuje technickou podporu zemím EU v bezpečnostních otázkách.

Agentura spravuje tři hlavní informační systémy, které souvisejí s vízy, žádostmi o azyl a sdílením informací – vízový informační systém (VIS), schengenský informační systém (SIS II) a systém Eurodac.

Pomáhá tak udržovat vnitřní bezpečnost v schengenském prostoru a umožňuje zemím výměnu údajů o vízech. U žádostí o azyl také určuje, která země odpovídá za jejich posouzení. Díky tomu mohou lidé volně cestovat v EU, aniž by byla ohrožena bezpečnost Unie.

Schengenský informační systém (SIS II)

Mezinárodní databáze, která slouží k zajištění bezpečnosti v schengenském prostoru volného pohybu. Obsahuje například informace o stíhaných či pohřešovaných osobách, kradených vozidlech, zbraních nebo dokumentech. Je využívána při provádění hraničních kontrol, policejních a celních kontrol, při řízení o udělování víz a vydávání povolení k pobytu. Na základě sdílených informací mohou národní orgány například zadržet osobu hledanou policií v jiném členském státě nebo zabránit ve vstupu na své území osobě, které již byl udělen zákaz vstupu do schengenského prostoru v jiné zemi.

Vízový informační systém (VIS)

Systém obsahuje údaje o krátkodobých i dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu. Usnadňuje kontroly na vnějších hranicích EU a pomáhá určit totožnost osob, které nesplňují podmínky pro vstup, přítomnost nebo pobyt na území států Unie. Zamezuje podvodům a současnému podávání více žádostí o víza v různých členských státech a zároveň usnadňuje řízení o těchto žádostech.

Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database)

Systém pro srovnávání otisků prstů žadatelů o azyl a některých kategorií ilegálních přistěhovalců. Příslušné orgány členských států EU mohou díky sdílené databázi identifikovat žadatele o azyl a osoby, které byly zadrženy při nezákonném překročení vnější hranice EU.

Úkolem agentury je mimo jiné systémy lépe propojit

Agentura eu-LISA byla zřízena v roce 2011, jejím hlavním sídlem je estonský Tallinn. Celkem má kolem 140 zaměstnanců. Její služby využívají především členské státy EU, ale také přidružené země Norsko, Švýcarsko, Lichtejštejnsko a Island, které jsou součástí schengenského prostoru. Kromě nich agentura při svých aktivitách úzce spolupracuje i s dalšími unijními institucemi a agenturami, jako je Europol, Eurojust nebo Frontex.

V roce 2018 schválil Evropský parlament posílení úlohy agentury, které bylo jednou z politických priorit Evropské komise na období 2018–2019. Agentura dostala za úkol zajistit lepší propojení informačních systémů, vývoj nových a modernizaci stávajících systémů.

otisk prstů

Informační systémy sloužící k zajištění bezpečnosti shromažďují údaje jako jsou fotografie, otisky prstů, ale také třeba žádosti o vydání osob nebo udělení víza. Zdroj: Audiovizuální služba Evropské komise

Agentura testuje nové způsoby správy hranic

Kromě tří hlavních informačních systémů se tak eu-LISA věnuje také rozvoji centralizované databáze rejstříků trestů (ECRIS), vytvoření systému vstupu/výstupu (EES), který bude evidovat doklady totožnosti osob cestujících do zemí schengenského prostoru, a Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Ten umožní provádět předběžné kontroly občanů třetích zemí, na které se nevztahuje vízová povinnost – před odjezdem do zemí Schengenu budou muset získat cestovní povolení. V případě, že by představovali bezpečnostní riziko, jim povolení nebude uděleno.

K dalším úkolům agentury patří testování nových technologií, které by umožnily zavést v EU modernější, efektivnější a bezpečný systém správy hranic. V roce 2015 koordinovala pilotní projekt chytrých hranic (Smart Borders), který proběhnul na 18 hraničních přechodech ve 12 různých zemích.

Autor: text: Tereza Chlebounová, grafický design: Kristina Kollertová, Euroskop

Nově vypsané výběrové řízení v agentuře Frontex

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž (zkráceně Frontex) hledá vhodné kandidáty na post „vedoucího pracovníka v logistické jednotce“ („Heads of Sector in Logistics Unit“). Informace o náplni práce, požadavcích na…

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Evropu již dlouhé týdny sužuje extrémní sucho spojené s vysokými teplotami. Jedním z nejviditelnějších dopadů nízkých srážek je snížení průtoků hlavních evropských řek. Problémy zaznamenávají řeky ve Francii, Rýn, Dunaj či italský Pád. Více najdete zde ➡️ https://euroskop.cz/2022/08/18/vysychajici-evropske-reky-vice-nez-polovina-uzemi-eu-se-potyka-s-extremnim-suchem/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.