Vnitřní trhv září 2019

09.10.2019
Euroskop

Systém Galileo využívá více než 1 mld. mobilních telefonů, Akvizice společnosti Innogy společností E. ON schválena Komisí, Počet zachyceného padělaného zboží se zvýšil, informovala Komise

  • Systém Galileo se rozšiřuje

  • EU řeší prodej innogy společnosti E. ON

  • Množství zadrženého padělaného zboží se zvýšilo

Krátce…

Systém Galileo využívá více než 1 mld. mobilních telefonů

  • Galileo poskytuje služby pro určování času a navigaci 1 mld. uživatelů chytrých telefonů na celém světě.

  • Od prosince 2016 poskytuje Galileo tzv. „počáteční služby“.

Komise 9. 9. 2019 informovala o tom, že celosvětový počet uživatelů chytrých telefonů, které využívají evropský družicový navigační systém Galileo, dosáhl 1 mld. Navíc v roce 2019 Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) – partner Komise při provozování systému Galileo – oslavil 15. výročí svého vzniku. Od prosince 2016 poskytuje Galileo tzv. „počáteční služby“. Galileo je globální družicový navigační systém, který vyvinula EU. Jedná se o civilní systém, který podléhá civilní kontrole a poskytuje přesné informace o poloze a čase. Jeho cílem je zajistit Evropě nezávislost na jiných družicových navigačních systémech a strategickou autonomii v oblasti družicové navigace. Takováto autonomie Evropy má povzbudit evropský trh práce, posílit roli EU při zajišťování bezpečnosti a obrany a podpořit nové technologie, jako je umělá inteligence, drony, automatizovaná mobilita a internet věcí. Ze společností vyrábějících čipy pro družicovou navigaci do chytrých telefonů nyní 95 % poskytuje čipy, které umožňují využívání systému Galileo. Údaj o 1 mld. uživatelů je založen na počtu celosvětově prodaných chytrých telefonů, které využívají systém Galileo. Skutečný počet uživatelů systému by měl být větší. V Evropě jsou všechny nové modely automobilů schválených pro trh vybaveny systémem eCall, který využívá systém Galileo ke sdělování polohy vozidla záchranným službám. Od roku 2019 je Galileo zabudováván do digitálních tachografů nákladních automobilů, zařízení pro zaznamenávání rychlosti a ujeté vzdálenosti, kde má zajistit dodržování pravidel upravujících dobu řízení a zlepšit bezpečnost silničního provozu. Galileo rovněž zajišťuje pátrací a záchrannou službu (SAR), u které se díky němu snížila doba potřebná k lokalizaci osoby vybavené nouzovým zařízením na moři, v horách i na poušti na méně než 10 min. a přesnost lokalizace se zlepšila z 10 km na méně než 2 km. V budoucnu systém dané osobě v nouzi také potvrdí, že je pomoc na cestě.

Akvizice společnosti Innogy společností E. ON schválena Komisí

  • Komise přiměla společnost E. ON prodat českou část firmy innogy, aby schválila akvizici celého koncernu.

  • Komise měla obavy z ohrožení hospodářské soutěže.

Komise 17. 9. 2019 schválila v souladu s nařízením EU o spojování podniků akvizici společnosti innogy v oblasti distribuce a spotřebitelských řešení společností E. ON. Dle dohody energetická společnost E. ON smí převzít část majetku firmy innogy, pokud splní určité podmínky, mezi které patří i prodej plynárenských a elektrárenských aktivit innogy v ČR. Rozhodnutí navazuje na zkoumání Komise, která se obávala, že by transakce, jak byla původně oznámena, významně snížila hospodářskou soutěž. Aby k obchodu mohlo dojít, E. ON sám navrhl řešení situace. E. ON by měl koupit majetek innogy v rámci dohody o výměně majetku s německou energetickou firmou RWE. Česká innogy by se měla rozdělit na 3 části – obchod, distribuční sítě a podzemní zásobníky – a o jejich prodeji se bude jednat samostatně. Než se tak stane, budou na českém trhu vedle sebe působit společnosti innogy a E. ON jako konkurenti. Zatím není jasné, kdo aktivity innogy v ČR koupí.

Počet zachyceného padělaného zboží se zvýšil, informovala Komise

  • Celníci v EU zadrželi padělané a potenciálně nebezpečné zboží v hodnotě téměř 740 mil. €.

  • Počet zabavených zásilek vzrostl z 57 433 v roce 2017 na 69 354 v roce 2018.

Komise 19. 9. 2019 informovala ve zprávě týkající se zboží zadrženého na hranicích o tom, že se v roce 2018 zvýšil počet případů, kdy bylo při dovozu do EU zachyceno padělané zboží. Počet zabavených zásilek vzrostl z 57 433 v roce 2017 na 69 354 v roce 2018, přestože celkové množství zadržených předmětů se ve srovnání s předchozími lety snížilo. V roce 2018 celníci zajistili téměř 27 mil. kusů zboží, které porušovalo práva duševního vlastnictví. Jeho prodejní hodnota činila téměř 740 mil. €. Nárůst souvisí zejména s množstvím malých balíčků zasílaných kurýrními službami či poštou. Hlavní kategorií zadrženého zboží byly cigarety, které tvořily 15 % celkového objemu. Dále následovaly hračky (14 %), obalový materiál (9 %), štítky, etikety a nálepky (9 %) a oblečení (8 %). Běžné předměty denní potřeby, jako jsou hygienické potřeby a kosmetika, léky, hračky a elektrické spotřebiče pro domácnost, představovaly téměř 37 % celkového počtu zadržených výrobků. Hlavní zemí původu zboží, které porušovalo práva duševního vlastnictví, byla i nadále Čína. Nejvíce padělků alkoholických nápojů pocházelo ze Severní Makedonie. Turecko bylo hlavním zdrojem dalšího zboží – nápojů, parfémů a kosmetických přípravků. Unijní celníci zachytili vysoký počet padělaných hodinek, mobilních telefonů a příslušenství, inkoustových kazet a tonerů, CD/DVD a štítků, etiket a nálepek z Hongkongu. Počítačové vybavení putovalo do EU především z Indie, cigarety z Kambodže a obaly z Bosny a Hercegoviny. Středisko Úřadu EU pro duševní vlastnictví (EUIPO) zveřejnilo také doplňující zprávu nazvanou Zpráva o vymáhání práv duševního vlastnictví v EU: výsledky na hranicích EU a v členských státech za období 2013–2017. Dokument přináší celkový pohled na zadržení falešných výrobků v období 2013–2017 vycházející z hlášení na portálu IP Enforcement Portal ze strany členských států. V letech 2013–2017 bylo v EU zadrženo přibližně 438 mil. kusů falešných výrobků. V daném období to odpovídá jednomu falešnému výrobku na každého občana EU (staršího 15 let). Přibližně 30–40 % těchto výrobků bylo zadrženo na hranicích EU, zbytek na vnitrostátních trzích. Odhadovaná hodnota falešných výrobků zadržených v EU dosahuje výše zhruba 12 mld. €. Tato hodnota je téměř na úrovni HDP za rok 2018 některých členských států EU, např. Malty. Přibližně 75–80 % celkové hodnoty nahlášených zadržených výrobků připadá na zboží zadržené na vnitrostátních trzích a zbytek připadá na zboží zadržené na hranicích EU.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.