Informační společnost v červenci 2019

09.08.2019
Euroskop

Členské státy vypracovaly vnitrostátní posouzení rizik v otázce bezpečnosti sítí 5G

  • Členské státy přijaly konkrétní opatření, která mají přispět ke kybernetické bezpečnosti sítí 5G v celé EU

Krátce…

Členské státy vypracovaly vnitrostátní posouzení rizik v otázce bezpečnosti sítí 5G

  • Komise vítá jednotný přístup členských států, které by je měl dostatečně připravit na zavedení příští generace bezdrátového připojení.

  • Několik členských států již podniklo kroky k posílení příslušných bezpečnostních požadavků, informovala Komise.

  • Vnitrostátní posouzení rizik by mohlo napomoci definovat evropský přístup k ochraně integrity sítí 5G.

Členské státy 19. 7. 2019 provedly vnitrostátní posouzení rizik týkajících se kybernetické bezpečnosti sítí 5G. Členské státy tím reagovaly jednak na apel ze strany Komise na jednotný přístup v dané záležitosti, jednak na jejich závazek stanovit vysoké bezpečnostní standardy. Nyní by měly členské státy ve spolupráci s Komisí do začátku října 2019 posoudit účinky přijatých opatření. Vnitrostátní posudky mají dále sloužit jako podklad pro celounijní posouzení rizik, které by mělo být dokončeno taktéž začátkem října 2019. Výsledky by měly být zohledněny rovněž v procesu dražeb spektra 5G a zavádění sítí plánované v příštích měsících. Vnitrostátní posouzení rizik obsahuje informace týkající se hlavních hrozeb a aktérů ovlivňujících sítě 5G, stupně citlivosti komponentů a funkcí sítí 5G a dalších aktiv a různých slabin technické a jiné povahy, např. slabiny v dodavatelském řetězci 5G. Získané informace mají sloužit jako podklad pro celounijní posouzení rizik, které by mělo být dokončeno začátkem října 2019. Následně by skupina pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací měla do konce října 2019 vypracovat a schválit soubor zmírňujících opatření pro řešení rizik, která vyplynula z posouzení rizik na úrovni členských států i na úrovni EU. Výsledky by měly být zohledněny rovněž v procesu dražeb spektra 5G a zavádění sítí. V návaznosti na vstup v platnost aktu o kybernetické bezpečnosti (více v příspěvku „V EU začal platit akt o kybernetické bezpečnosti“, Informační společnost v červnu 2019), jsou nyní členské státy odhodlány spolupracovat také na vytvoření systému certifikace zahrnujícího sítě 5G a jejich související vybavení.

EU± // Evropská digitální agenda

Digitální ekonomika je jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí lidské činnosti. Pandemie covidu-19 z tohoto hlediska hrála zásadní roli a je vysoce pravděpodobné, že přechod do virtuálního světa bude nadále

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

👉 Již v sobotu se od 17:30 v prostorách Fakulty sociálních studií v Brně uskuteční akce s názvem Česko tváří Evropy: veřejná diskuse k předsednictví České republiky v Radě EU. Pozvání do diskuse přijali:
➡ Michaela Šojdrová, poslankyně Evropského parlamentu
➡ Markéta Pitrová, docentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na FSS MU
➡ Jan Jakovljevič, Oddělení pro komunikaci předsednictví ČR v Radě EU

Těšíme se na vás spolu s Kancelář Evropského parlamentu, Europe Direct Brno, Eurocentrum Brno a Evropské příležitosti pro mladé!
... Zobrazit víceZobrazit méně

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.