Jen pro 71 % Čechů je důležité, aby médiím nehrozilo zastrašování


Tereza Chlebounová, Euroskop, 18. 7. 2019

Devět z deseti občanů EU považuje za důležité, aby média a novináři mohli kritizovat vládu, aniž by jim hrozilo zastrašování. V České republice s tímto názorem souzní jen 71 % dotázaných. Jako zásadnější téma vnímají Češi korupci – pro 90 % je důležité, aby se řádně vyšetřovaly případy korupce, do nichž jsou zapleteni politici. Zároveň ale 95 % dotázaných považuje za nezbytné zlepšení v této oblasti. Vyplývá to z nového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr, který se zaměřil na dodržování zásad právního státu.

Víc než čtyři pětiny občanů EU přikládají dodržování zásad právního státu velký význam a domnívají se, že je potřeba situaci v této oblasti zlepšit. Podle 89 % občanů je nezbytné, aby byly zásady právního státu dodržovány ve všech ostatních členských státech EU, v Česku si totéž myslí 78 % dotázaných.

Podle průzkumu Eurobarometr víc než 8 z 10 Evropanů uvádí, že je pro ně důležitá účinná soudní ochrana nezávislými soudy, rovnost před zákonem a řádné vyšetřování a stíhání korupce. Víc než 80 % občanů EU také podporuje zlepšení ohledně klíčových zásad právního státu.

Respondenti v průzkumu také vyjádřili silnou podporu úloze médií a občanské společnosti při pohánění těch, kteří jsou u moci, k odpovědnosti. Většina občanů (56 %) má nicméně pocit, že o situaci v oblasti právního státu není dostatečně informována.

Respekt k zásadám právního státu

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Češi přikládají menší důležitost roli médií a občanské společnosti

Průzkum zároveň ukazuje, že Češi přikládají principům právního státu menší důležitost než je evropský průměr. Nejvýrazněji se tento rozdíl projevuje v oblasti působení médií a občanské společnosti. V rámci EU je podle 90 % občanů zásadní nebo důležité, aby média a novináři mohli kritizovat vládu, aniž by jim hrozilo zastrašování. Stejného názoru je ale jen 71 % Čechů.

Pouze 74 % si jich také myslí, že je důležité, aby existoval široký okruh médií, která budou dostatečně informovat a vyjadřovat rozdílné názory. V EU považuje tento aspekt za zásadní nebo důležitý 89 % občanů, tedy o 15 procentních bodů více.

Nejvíce se pak Češi názorově rozcházejí v otázce svobodného působení občanské společnosti. Zatímco 87 % obyvatel EU je přesvědčeno, že je důležité, aby organizace a aktivisté občanské společnosti mohli svobodně působit a kritizovat vládu nebo významné ekonomické subjekty bez nepříznivých důsledků, v ČR s tímto tvrzením souhlasí jen 67 % občanů.

Role médií a občanské společnosti

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Důležitým tématem je pro Čechy boj s korupcí

Češi naopak názorově souznějí s ostatními občany EU v otázce korupce. Pro drtivou většinu Čechů (90 %) i obyvatel EU celkově (94 %) je například zásadní nebo důležité, aby korupce, do níž jsou zapleteni veřejní činitelé a politici, byla řádně vyšetřena a odpovědné osoby byly předány spravedlnosti.

Naprostá většina Čechů v této oblasti vidí prostor pro zlepšení. Podle 95 % je zapotřebí v ČR zlepšit vyšetřování veřejných činitelů a politiků zapojených do korupce, zatímco v rámci EU si totéž o své zemi myslí 89 % dotázaných. Víc než 9 z 10 Čechů považuje za nutné zlepšit situaci v otázce střetu zájmů veřejných činitelů a politiků, nedostatky vidí také v tom, že se rozhodnutí nepřijímají ve veřejném zájmu ale pro vlastní výhody politků.

Nezbytné je podle víc než 90 % Čechů také zkrátit délku a snížit náklady soudních řízení nebo zajistit, aby policie a státní zastupitelstvo nebyly ovlivňovány politiky nebo ekonomickými zájmy při vyšetřování trestných činů spáchaných politiky nebo vlivnými osobami.

Boj proti korupci, střetu zájmů a protekci

Zdroj: Evropská komise, Speciální Eurobarometr 489

Evropská komise chce posílit právní stát v EU

Evropská komise současně se zveřejněním výsledků Eurobarometru ohlásila nová opatření, která mají za cíl právní stát v Evropě dále posílit. „Evropský soudní dvůr nedávno potvrdil, že právní stát je pro fungování EU zásadní. Jeho význam uznává i naprostá většina občanů EU. V posledních pěti letech se však stal terčem různých útoků. Evropská komise proti těmto útokům usilovně bojuje s pomocí nástrojů, které máme k dispozici, a v tomto úsilí ani nadále nepoleví,“ uvedl ve středu místopředseda komise Frans Timmermans.

Dodržování pravidel právního státu by podle názoru Evropské komise mělo být v členských zemích EU pravidelně monitorováno a vyhodnocováno. Prověrky by se zaměřily například na problémy s prosazováním zákonů, nedostatky v právní ochraně ze strany nezávislých soudů či nerespektování oddělení moci výkonné a soudní. Prověřována by měla být i schopnost států účinně potírat korupci a tam, kde je souvislost s unijním právem, i otázky související s nezávislostí médií a volebním systémem.

Pokud budou zjištěny problémy, měla by být unijní reakce rychlejší, koordinovaná a přesněji definovaná. Komise má také v plánu zvýšit v členských státech povědomí o tom, co to vláda práva vlastně je.

Rozmanitost médií a možnost novinářů pracovat bez zastrašování jsou pro Čechy méně důležité než je tomu v EU obecně

Rozmanitost médií a možnost novinářů pracovat bez zastrašování jsou pro Čechy méně důležité, než je tomu v EU obecně. Zdroj: Pixabay.com


Kompletní zpráva Eurobarometru i výsledky průzkumu pro Českou republiku jsou k dispozici zde.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.