Energie v červnu 2019

10.07.2019
Euroskop

Účetní dvůr upozorňuje, že EU hrozí nesplnění cílů OZE do roku 2020, Komise považuje vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu za nedostatečné

  • Účetní dvůr zhodnotil snažení jednotlivých členských států k naplnění cílů v oblasti OZE do roku 2020

  • Členské státy předložily vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu, Komise však očekává ambicióznější cíle

Krátce…

Účetní dvůr upozorňuje, že EU hrozí nesplnění cílů OZE do roku 2020

  • Polovina členských států bude mít zřejmě problém se splněním svých národních cílů podílu OZE do roku 2020.

  • Od roku 2014 se zpomalil růst podílu OZE v EU.

Účetní dvůr EU 6. 6. 2019 publikoval zprávu, ve které upozorňuje EU na to, že ke splnění cílů v oblasti obnovitelných zdrojů je nutné podniknout významná opatření, aby došlo k navýšení podílu solární a větrné energie. Od roku 2014 EÚD zaznamenává pokles růstu těchto 2 obnovitelných zdrojů na výrobě elektrické energie z důvodu zmírnění původně velmi silné veřejné podpory. EÚD vyzývá k navýšení kapacity prostřednictvím aukcí, zapojení občanů a zlepšení podmínek pro instalaci těchto zařízení (zmírnění pravidel územního plánování, omezení administrativních překážek, odstranění nedostatků sítě apod.). Podle něj bude pro 1/2 členských států náročné splnit cíle v oblasti OZE do roku 2020 (EU má za cíl do roku 2020 mít 25% podíl OZE v oblasti výroby elektřiny, vytápění a chlazení a dopravy). Zbývající ½ členských států svých cílů dosáhla již v roce 2017, což ovšem nemusí být v celounijním měřítku dostačující. Zároveň EÚD upozorňuje, že další cíl EU do roku 2030 (32% podíl OZE) již není doprovázen závaznými národními cíli jednotlivých členských států, což může ohrozit jeho naplnění.

Komise považuje vnitrostátní plány v oblasti energetiky a klimatu za nedostatečné

  • Podle Komise by si měly členské státy stanovit konkrétnější opatření a nástroje pro dosažení klimaticko-energetických cílů.

  • Podle stávajících návrhů hrozí, že EU nesplní své cíle v oblasti OZE i energetické účinnosti.

Komise 18. 6. 2019 zveřejnila posouzení národních plánů pro energetiku a klima, které byly vypracovány členskými státy v souladu s nařízením č. 1999/2018 o správě energetické unie, které mají provádět závazky Pařížské dohody. Členské státy předložily první návrhy do konce roku 2018, aby je následně Komise podrobně posoudila (více v příspěvku „Rada schválila 3 předpisy v oblasti čisté energie“, Energie v prosinci 2018). Podle ní je potřeba se ve vnitrostátních plánech ještě více zaměřit na konkrétnější, cílená a individualizovaná opatření pro dosažení cílů pro rok 2030 (a v dlouhodobějším horizontu), a to jak v oblasti obnovitelné energie, tak energetické účinnosti a celkových cílů EU v oblasti klimatu a energetiky. Komise vyzývá členské státy k úpravě vnitrostátních plánů a stanovení ambicióznějších cílů. Celkový příspěvek plánů k celounijnímu cíli v oblasti obnovitelné energie by měl být o 1,6 p.b. vyšší (ve spotřebě primární energie), u energetické účinnosti až o 6,2 p.b. (v konečné spotřebě energie). Členské státy by měly zapracovat doporučení Komise do 6 měsíců, konečná verze plánů má být předložena do konce roku 2019.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Historicky první zasedání Evropského politického společenství je u konce. Připravili jsme pro vás 5 faktů nebo zajímavostí z #PragueSummit, které si zaslouží vaši pozornost ➡️ https://euroskop.cz/2022/10/06/5-veci-ktere-by-vam-nemely-uniknout-z-prvniho-summitu-evropskeho-politickeho-spolecenstvi/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.