V Bukurešti proběhla 8. hodnotící konference politiky soudržnosti EU

08.07.2019
Úřad vlády

Evropská komise ve dnech 20. – 21. června 2019 zorganizovala v Bukurešti konferenci na téma „Investice do naší společné budoucnosti“, které se zúčastnili především tvůrci politik, zástupci národních, regionálních a místních orgánů, zástupci řídicích orgánů, experti, akademici a další.

Konferenci zahájila Corina Creţu, evropská komisařka pro regionální politiku. Ve svém vystoupení mluvila mimo jiné i o výzvách pro hodnocení, kterými jsou: příprava nových programů založená na datech, silná výkonnostní orientace a vazby na evropský semestr, a také potřeba naučit se využívat strategii chytré specializace a její výsledky představovat občanům. Na ni ve svém projevu navázal Vasile-Daniel Suciu, místopředseda vlády Rumunska, ministr pro místní rozvoj a veřejnou správu a úvodní blok zakončil Michael Schneider, člen Evropského výboru regionů.

Konference
Zdroj: Úřad vlády

Odpolední část konference i následující den probíhaly v ryze pracovním duchu. Účastníci konference se rozdělovali do tematických workshopů, ve kterých se diskutovalo na dané téma. Velký zájem byl zejména o problematiku open dat. Neméně důležitým tématem konference byla strategie inteligentní specializace, kdy byla zmíněna nejen její základní myšlenka, tj. cílená podpora oblasti, ve které daný region vyniká, ale i to, že v určité fázi by se tyto regiony ve svých specializacích měly propojovat. Účastníci konference se shodli v tom, že klíčovou prioritou pro hodnocení soudržnosti by měla být komunikace. Další informace jsou dostupné na webových stránkách Komise:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/conferences/cohesioneval2019/

Kromě odborného programu akce byla rozhodně nezapomenutelným zážitkem pro účastníky také návštěva rumunské Athény (Romanian Athenaeum), kde se konal koncert symfonického orchestru Filarmonica „George Enescu“ pod vedením dirigenta Horia Andreescu.

Českou republiku na jednání zastupovali zástupci MMR a Úřadu vlády, kteří si odnesli řadu cenných poznatků, které budou dále šířit a využívat na národní úrovni.

Autor: Pavel Hradecký, Úřad vlády

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU