Jak nám EU pomáhá v běžném životě?


Euroskop, Úřad vlády, 7. května 2019

Věděli jste, že Evropská unie dohlíží na to, aby se ke spotřebitelům nedostaly závadné potraviny či nebezpečné výrobky? Co dalšího EU dělá pro zlepšení života svých občanů? Podívejte se na tři příklady oblastí, kde nám Unie pomáhá.

Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitele

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posuzuje nezávadnost potravin a krmiv pro spotřebitele v EU. Na nebezpečné potraviny upozorňuje systém rychlého varování občanů RASFF. Obdobný výstražný systém (RAPEX) funguje také pro nepotravinářské produkty. Oba systémy slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví či bezpečnosti spotřebitelů.

Zajišťují rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Evropskou komisí, po níž následují opatření s cílem zabránit, podmínit, nebo omezit uvedení nebezpečného zboží na trh.

Evropská unie pomáhá občanům vyhnout se nebezpečným potravinám.

Evropská unie pomáhá svým občanům vyhnout se nebezpečným nebo závadným potravinám díky systému včasného varování. Zdroj: Pixabay.com

EU se zabývá nejen nezávadností potravin, ale i na jejich kvalitou v různých členských státech. Česká eurokomisařka Věra Jourová se zasazuje o zamezení problému takzvané dvojí kvality potravin, kdy se složení výrobků napříč EU liší. V roce 2020 by měla vejít v platnost nová směrnice o záruce stejné kvality potravin.

Unie klade na ochranu spotřebitelů velký důraz. V rámci takzvané „nové politiky pro spotřebitele“ představené v roce 2018 budou například spotřebitelé moct snáze podávat žaloby kvůli omezování svých práv. Zavedeny budou i vyšší pokuty za porušování práv spotřebitele.

Více informací o politice ochrany spotřebitele najdete zde.

Jednotný digitální trh

Od roku 2015 Evropská unie buduje jednotný digitální trh. Občanům i firmám má zajistit neomezený přístup ke zboží a službám na internetu a stejné podmínky při jejich nákupu či prodeji bez ohledu na hranice. Podařilo se například zrušit poplatky za roaming – obyvatelé EU tak mohou telefonovat z jiné členské země, aniž by jim byly účtované další poplatky za volání.

Mají také přístup k předplacenému online obsahu i v jiném státě Unie, ať už se jedná o sportovní přenosy, Netflix nebo třeba Spotify. Při nákupech na internetu už nejsou omezeni svou zeměpisnou polohou (takzvaný geoblocking) a mají rovnocenné podmínky, ať nakupují z kteréhokoliv členského státu. Následovat má odstranění dalších regulačních bariér, které spotřebitelům ulehčí život.

Kromě toho Evropská unie posiluje investice do oblasti umělé inteligence a zaměřuje se i na sociální a právní dopady využívání technologií. Podporuje zajištění kybernetické bezpečnosti a usiluje také o to, aby internetoví giganti jako je Google, Facebook a další, nezneužívali svého silného postavení.

Zdravotní pojištění

Občané Evropské unie mají nárok na nezbytnou lékařskou zdravotní péči i na území jiného členského státu. Slouží k tomu Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný po celé EU. Občan České republiky s průkazem zdravotního pojištění má na území všech členských států nárok na stejné podmínky jako místní obyvatelé.

Autor: Tereza Chlebounová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.