Jak 15 let v EU ovlivnilo zahraniční obchod ČR

29.04.2019
Jakub Linhart, psáno pro Euroskop

S českým vstupem do EU se pojila mnohá očekávání. Mluvilo se nejen o návratu do Evropy, po stránce kulturní, ale kladl se i důraz na vliv na ekonomiku a zejména zahraniční obchod. Po patnácti letech se tedy můžeme ptát: Co nám členství v Evropské Unii přineslo v oblasti zahraničního obchodu?

Rokem 2004 získala Česká republika přístup na vnitřní trh EU. Tím vstoupila do celní unie s volným pohybem zboží, osob, kapitálu a služeb – tedy čtyřmi základními svobodami vnitřního trhu. S přístupem do vnitřního trhu se odbouraly překážky, které by jinak bránily rozvoji českého zahraničního obchodu.

To mělo blahodárný efekt na český zahraniční obchod. Jenom mezi roky 2004 a 2017 se díky tomu podařilo českým firmám exportovat 84 % svého celkového vývozu na vnitřní trh EU. Mezi těmito roky to znamenalo vývoz v celkovém objemu přibližne 1264 miliard eur.

15 let v EU - zahraniční obchod

Zdroj: Oddělení strategií a trendů, Úřad vlády

Členství v Evropské Unii pro Českou republiku znamenalo i následné zapojení do Schengenského prostoru v roce 2007. Tento úspěch završil přípravy, které trvaly deset let. Musela proběhnout harmonizace českých bezpečnostních orgánů s činností ostatních orgánů členských zemí. Znamenalo to konec čekání na hranicích, pasové kontroly i kontroly zboží českých výrobců, které směřuje do zahraničí.

Díky tomuto kroku byl zahraniční obchod snadnější než kdy dříve. Pro ilustraci – odhaduje se, že v případě obnovení hraničních kontrol by došlo ke snížení objemu českého zahraničního obchodu minimálně o 9,1 miliardy Kč za rok.

Česku pomohly i obchodní smlouvy s třetími zeměmi

Díky vstupu do EU se otevřely dveře pro české výrobce nejen do Evropy. Evropská unie totiž vyjednala množství smluv se třetími zeměmi, se kterými teď mohou čeští výrobci obchodovat. Pokud by se samotná Česká republika snažila vyjednat takovéto dohody např. s Jihoafrickou republikou nebo Japonskem sama, zdaleka by nedosáhla takových výsledků, jako se to podařilo právě v součinnosti s EU.

Proto se dnes může objevit české pivo, sklářské výrobky, nebo např. české tramvaje na zahraničních trzích mimo EU za velmi dobrých podmínek. Dokladem toho může sloužit např. prodej českého chmele a piva do Kanady. Smlouva CETA (EU-Kanada) z roku 2017, která odbourala 98% cel mezi oběma subjekty, umožnila stovkám českých výrobků zapojit se efektivněji do obchodu s Kanadou.

Zahraniční obchod je pro Českou republiku naprosto zásadní. Proto se také dá s jistotou říci, že od vstupu do struktur EU je zahraniční obchod jednodušší a výhodnější, než kdy dřív.

Autor: Jakub Linhart, psáno pro Euroskop

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.