Sekce pro evropské záležitosti: Zákulisí evropské politiky ČR

17.03.2019
text: Tereza Chlebounová, infografika: Kristina Kvapilová, Euroskop

Aby byla Česká republika schopná efektivně prosazovat svoje zájmy v Evropské unii, je potřeba evropské záležitosti a postoje ČR koordinovat na domácí úrovni. Evropskou agendu v Česku nemá na starosti samostatné ministerstvo, ale Sekce pro evropské záležitosti (SEZ), která spadá pod Úřad vlády. V jejím čele stojí státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

Hlavním úkolem Sekce pro evropské záležitosti je zajišťovat po odborné i administrativní stránce koordinaci evropských politik – tedy všech záležitostí, o nichž se jedná na úrovni Evropské unie. Sekce udržuje přehled o tom, co se v Unii děje, formuluje a provádí politiky ČR vůči EU a dohlíží na to, aby zástupci Česka vystupovali na evropské úrovni jednotně. Informuje také o evropských záležitostech veřejnost.

V jejím čele stojí státní tajemník pro evropské záležitosti, kterého jmenuje předseda vlády. Od 1. února 2019 funkci vykonává Milena Hrdinková. Jejími předchůdci byli Aleš Chmelař (2017-2018), Tomáš Prouza (2014-2017) a Vojtěch Belling (2011-2014). Předtím měli evropskou agendu v gesci místopředseda vlády Alexandr Vondra a ministři Štefan Füle a Juraj Chmiel.

Sekci pro evropské záležitosti tvoří tři odbory: Odbor koordinace evropských politik (OKE), Odbor koordinace hospodářských politik (OKH) a Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ).

Název odboru

Funkce

Odbor koordinace evropských politik (OKE)

Formulace, koordinace a provádění politiky ČR ve vztahu k EU

Koordinace zajišťování práv a závazků vyplývajících z členství ČR v EU

Vytváření zázemí pro činnost Výboru pro EU

Odbor koordinace hospodářských politik (OKH)

Tvorba, koordinace a monitoring provádění Národního programu reforem ČR

Sledování zapojení ČR do agendy strategie Evropa 2020

Formulace, koordinace a provádění hospodářské a finanční politiky ČR vůči EU

Koordinace politiky jednotného digitálního trhu v Evropě

Odbor komunikace o evropských záležitostech (OEZ)

Informování veřejnosti o evropských záležitostech

Organizace Národního konventu o EU

Organizace konferencí a seminářů s evropskou tématikou

Odbor koordinace evropských politik

Odbor koordinace evropských politik se podílí na formulování, koordinaci a provádění politiky ČR vůči Evropské unii. Připravuje mandáty a instrukce pro vystupování českých zástupců v Bruselu. Koordinuje také činnosti, které souvisejí s členstvím Česka ve Strategii EU pro Podunají. Cílem strategie je rozvíjet region Podunají a podpořit spolupráci států v prioritních oblastech jako jsou doprava, energetika, výzkum nebo konkurenceschopnost.

OKE při těchto činnostech úzce spolupracuje s jednotlivými ministerstvy a dalšími orgány.

Odbor koordinace hospodářských politik

Jak již název napovídá, Odbor koordinace hospodářských politik má na starosti hospodářskou a finanční politiku ČR ve vztahu k EU. Ve spolupráci s OKE tyto politiky vytváří, koordinuje a dohlíží na jejich provádění.

Zajišťuje přípravu a monitoring Národního programu reforem ČR, jehož cílem je podpořit dlouhodobý hospodářský růst, stabilní zaměstnanost a konkurenceschopnost. Program reforem, který vytvářejí všechny členské státy, slouží ke koordinaci hospodářských politik v rámci EU.

Odbor také dohlíží na zapojení Česka do strategie pro udržitelný hospodářský růst Evropa 2020 a takzvaného evropského semestru – cyklu koordinace hospodářských a fiskálních politik členských států. Zároveň OKH zajišťuje činnosti spojené s digitální agendou, především vytvořením jednotného digitálního trhu v Evropě.

Odbor komunikace o evropských záležitostech

Odbor zprostředkovává široké veřejnosti informace o Evropské unii. Využívá k tomu webový portál Euroskop, který je hlavním informačním zdrojem o EU na internetu v češtině, síť Eurocenter, která jsou rozmístěna ve všech regionech ČR a bezplatnou telefonní linku Eurofon 800 200 200. Dohromady tyto tři nástroje tvoří takzvaný Integrovaný informační systém.

OEZ organizuje konference a semináře s evropskou tématikou, pořádá také Národní konvent o EU, kde probíhá odborná diskuze o aktuálních evropských otázkách jako je například rozpočet EU, pracovní mobilita či vícerychlostní Evropa. Ze setkání Národního konventu následně vzejde doporučení pro vládu ČR a další orgány státní správy.

Autor: Tereza Chlebounová, Kristina Kvapilová, Euroskop, aktualizováno k únoru 2019

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU