Přístup k osobním údajům ve smartphonu dává 28 % Evropanů

29.01.2019
Euroskop, čtk

Obyvatelé Evropské unie si při používání chytrých telefonů příliš nechrání své osobní údaje. Nejhůře jsou na tom obyvatelé České republiky, ukázal průzkum evropského statistického úřadu Eurostat. Loni používalo v EU chytrý telefon pro soukromé účely 75 % populace ve věku 16 až 74 let.

Z průzkumu vyplynulo, že 28 % těchto lidí při používání či instalaci aplikace v přístroji nikdy neomezuje nebo neodmítá přístup k osobním údajům. Nejhůře jsou na tom Češi, kde přístup k osobním údajům neodmítá až 67 % uživatelů.

Zhruba 7 % uživatelů chytrých telefonů pak vůbec neví, že je možné omezit nebo odmítnout přístup k osobním údajům při používání nebo instalaci aplikace. Méně než polovina (43 %) uvádí, že má ve svém telefonu bezpečnostní systém automaticky poskytnutý operačním systémem ve svém telefonu. Dalších 15 procent má jiný bezpečnostní systém.

Nejlépe si své osobní údaje chrání Francouzi, kde pouze 10 % uživatelů neomezuje přístup ke svým údajům. Následuje Německo s 16 % a Nizozemsko a Lucembursko se 17 %. Kromě Česka si málo chrání své osobní údaje také obyvatelé Bulharska, Kypru a Británie. V Bulharsku neodmítá přístup ke svým údajům 49 % uživatelů a na Kypru a v Británii 43 %.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek

ODEBÍREJTE NOVINKY O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V EU