Komise uveřejnila zprávu o rizicích při udělování z tzv. zlatých pasů

24.01.2019
Euroskop, Evropská komise

Komise dne 23. ledna 2019 představila zprávu o režimech občanství a pobytu pro investory, které uplatňuje řada členských států EU. Zpráva Komise konkrétně mapuje existující postupy a z nich plynoucí potenciální rizika, kdy poměrně značná část unijních zemí výměnou za investice poskytuje občanům třetích zemí tzv. „zlaté pasy a víza“.

Komisní dokument uvádí, že takto nastavené postupy mohou představovat riziko v oblasti bezpečnosti, boje proti praní špinavých peněz, boje proti daňovým úniků nebo např. korupce. Zpráva také upozorňuje na to, že tato rizika dále zhoršuje nedostatečná transparentnost v tom, jak se tyto režimy uplatňují, a také chybějící spolupráce mezi členskými státy.

Získat tzv. „zlatá víza“ nebo „zlaté pasy“ umožňuje investorům v současné době celkem 20 zemí EU, včetně ČR. Komise v této souvislosti navrhuje zřídit skupinu odborníků z členských států s cílem zlepšit transparentnost a správu při řízení těchto režimů

Zlaté režimy jako celounijní zájem

Uvedené režimy, ať se jedná o víza či pasy, jsou ve společném zájmu EU, neboť každá osoba, která získá státní příslušnost některého z členských států, současně nabývá občanství EU.

Rozhodnutí jednoho členského státu o udělení občanství výměnou za investice proto automaticky poskytuje práva ve vztahu k jiným členským státům, a to zejména právo na svobodný pohyb a přístup na vnitřní trh EU za účelem výkonu hospodářských činností, jakož i právo volit a být volen v evropských i místních volbách.

V praxi jsou tyto režimy často propagovány jako prostředek získání občanství Unie se všemi právy a výsadami, které se s ním pojí.

K pravidlům pro získání povolení pobytu či občanství komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvádí: „Legální pobyt v EU a v schengenském prostoru se pojí s právy a výsadami, které by neměly být zneužívány. Členské státy musí za všech okolností plně respektovat a provádět stávající povinný systém systém brzd a protivah – a vnitrostátní režimy pobytu pro investory by v tomto ohledu neměly být žádnou výjimkou.“

Režimy občanství pro investory neboli tzv. zlaté pasy

Tři unijní státy (Bulharsko, Kypr a Malta) v současnosti uplatňují režimy, které udělují investorům státní příslušnost těchto zemí za podmínek, které jsou méně přísné než v případě běžných režimů naturalizace. V těchto třech členských státech neplatí povinnost fyzického pobytu jedince v dané zemi před získáním občanství, ani požadavek jiných skutečných pout k ní.

Zde komisní zpráva identifikuje problematické aspekty např. v oblasti bezpečnosti, kdy kontroly prováděné u žadatelů nejsou dostatečně spolehlivé a nejsou náležitě systematicky využívány centralizované informační systémy EU, jako je Schengenský informační systém (SIS).

Dále pak také v problematice praní peněz, kdy je dle Komise zapotřebí zesílit kontroly, které zajistí, že nebudou obcházena pravidla pro boj proti praní peněz.

Dalšími možnými riziky jsou daňové úniky. Zde Komise doporučuje provádět sledování a podávat zprávy, aby se zajistilo, že jedinci nebudou tyto režimy využívat kvůli privilegovaným daňovým pravidlům.

Režimy pobytu pro investory neboli tzv. zlaté vízum

Režimy pobytu pro investory se sice od režimů pro získání občanství liší v tom, jaká práva udělují, avšak představují stejně závažná bezpečnostní rizika pro členské státy i EU jako celek. Platné povolení k pobytu dává příslušníkům třetích zemí právo pobývat v daném členském státě, ale též volně cestovat v rámci schengenského prostoru.

Unijní právní předpisy sice podmínky vstupu pro některé kategorie příslušníků třetích zemí upravují, udělování povolení k pobytu pro investory ale v současnosti na úrovni EU regulováno není a zůstává v kompetenci členských států.

V současné době tyto režimy provozují Bulharsko, Česko, Estonsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko a Spojené království.

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🇨🇿🇪🇺 České předsednictví zaznamenalo úspěchy i v Radě pro konkurenceschopnost. V otázce vnitřního trhu a průmyslu 🏗️ se #CZPRES soustředilo zejména na odolnost vnitřního trhu EU v krizích a udržení jeho otevřenosti ➡️ https://euroskop.cz/2023/02/17/uspechy-ceskeho-predsednictvi-v-oblasti-vnitrniho-trhu-a-prumyslu/

Načíst více...

ODBĚR NOVINEK

Přihlaste se k odběru novinek! Pravidelně obdržíte email s nejnovějšími informacemi o aktuálním dění.